Klar for en innovativ transportnæring

Klar for en innovativ transportnæring

Den nasjonale transportplanen legger godt til rette for en omstillingsdyktig og innovativ samferdselssektor. Forskningsrådet er klar til å følge opp gjennom nye og eksisterende virkemidler.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Den teknologiske utviklingen skjer i stor fart, og nye løsninger vil prege transportsystemet vårt i nær fremtid. Ingen vet sikkert hva som kommer og hvor raskt det kommer, og regjeringen inviterer derfor til nytenking, diskusjon og utprøving.

I Nasjonal transportplan (NTP) legges det betydelig vekt på å styrke kunnskapen om hvilke konsekvenser den teknologiske utviklingen vil ha for transportsektoren. Forskningsrådet vil bidra til dette gjennom sine støtteordninger.

- Vi merker oss regjeringens ambisjon om å koble forskning, teknologi og innovasjon tydeligere inn mot store samferdselsinvesteringer, sier divisjonsdirektør for innovasjon i Forskningsrådet, Anne-Kjersti Fahlvik.

Egen innovasjonssatsing på 820 millioner

Ny teknologi leder til nye forretningsmodeller, nye aktører og endringer i brukeratferd, noe som påvirker samferdselssektoren på ulike måter. Støtteordningen Pilot T, som regjeringen lanserer nå, skal bidra til å omstille transportsektoren, og kommer i tillegg til satsingen på ny teknologi,som vil skje i regi av Statens vegvesen, Bane NOR og Avinor. Pilot T-innsatsen på 820 millioner kroner skal gjøre det mulig å ta i bruk ny teknologi raskere i transportsektoren – både ved å utvikle nye løsninger og tilpasse eksisterende løsninger bedre for norske forhold.

- Pilot T gjør at vi kan mobilisere næringslivet og forskningsmiljøene, og bidra til et skifte innen digitalisering og klimateknologi innenfor transport. Satsingen på pilotering og uttesting er i tråd med Forskningsrådets analyser, sier Fahlvik. Se blant annet kunnskapsgrunnlaget for transport.

Vil sikre godt samspill for næringslivet

Forskningsrådet skuer et taktskifte nå når NTP ser forskning, innovasjon og utprøving som en forutsetning for å kunne gripe mulighetene ny teknologi bringer med seg. At NTP vektlegger næringslivets rolle som innovasjonsagent og samspillet med offentlig sektor, er positivt. Pilot T vil bidra til raskere innovasjonstakt og utskifting av gammel teknologi med nye, innovative løsninger, og her ligger det et betydelig verdiskapingspotensial. Det er viktig at norske bedrifter tar del i den verdiskapingen som er knyttet til omstilling av transportsektoren.

- Vi er klare for å ta utfordringene og sikre godt samspill, slik at det kan legges til rette for en innovativ transportnæring, avslutter divisjonsdirektøren.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen