Klar for en innovativ transportnæring

Klar for en innovativ transportnæring

Den nasjonale transportplanen legger godt til rette for en omstillingsdyktig og innovativ samferdselssektor. Forskningsrådet er klar til å følge opp gjennom nye og eksisterende virkemidler.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Den teknologiske utviklingen skjer i stor fart, og nye løsninger vil prege transportsystemet vårt i nær fremtid. Ingen vet sikkert hva som kommer og hvor raskt det kommer, og regjeringen inviterer derfor til nytenking, diskusjon og utprøving.

I Nasjonal transportplan (NTP) legges det betydelig vekt på å styrke kunnskapen om hvilke konsekvenser den teknologiske utviklingen vil ha for transportsektoren. Forskningsrådet vil bidra til dette gjennom sine støtteordninger.

- Vi merker oss regjeringens ambisjon om å koble forskning, teknologi og innovasjon tydeligere inn mot store samferdselsinvesteringer, sier divisjonsdirektør for innovasjon i Forskningsrådet, Anne-Kjersti Fahlvik.

Egen innovasjonssatsing på 820 millioner

Ny teknologi leder til nye forretningsmodeller, nye aktører og endringer i brukeratferd, noe som påvirker samferdselssektoren på ulike måter. Støtteordningen Pilot T, som regjeringen lanserer nå, skal bidra til å omstille transportsektoren, og kommer i tillegg til satsingen på ny teknologi,som vil skje i regi av Statens vegvesen, Bane NOR og Avinor. Pilot T-innsatsen på 820 millioner kroner skal gjøre det mulig å ta i bruk ny teknologi raskere i transportsektoren – både ved å utvikle nye løsninger og tilpasse eksisterende løsninger bedre for norske forhold.

- Pilot T gjør at vi kan mobilisere næringslivet og forskningsmiljøene, og bidra til et skifte innen digitalisering og klimateknologi innenfor transport. Satsingen på pilotering og uttesting er i tråd med Forskningsrådets analyser, sier Fahlvik. Se blant annet kunnskapsgrunnlaget for transport.

Vil sikre godt samspill for næringslivet

Forskningsrådet skuer et taktskifte nå når NTP ser forskning, innovasjon og utprøving som en forutsetning for å kunne gripe mulighetene ny teknologi bringer med seg. At NTP vektlegger næringslivets rolle som innovasjonsagent og samspillet med offentlig sektor, er positivt. Pilot T vil bidra til raskere innovasjonstakt og utskifting av gammel teknologi med nye, innovative løsninger, og her ligger det et betydelig verdiskapingspotensial. Det er viktig at norske bedrifter tar del i den verdiskapingen som er knyttet til omstilling av transportsektoren.

- Vi er klare for å ta utfordringene og sikre godt samspill, slik at det kan legges til rette for en innovativ transportnæring, avslutter divisjonsdirektøren.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen