Klart for storsatsning på fornybar transport

Klart for storsatsning på fornybar transport

Eftas overvåkningsorgan ESA har i dag godkjent at Enova kan støtte utbygging av ladestasjoner for elbiler, landstrømanlegg for skip og fyllesteder for hydrogen- og biodrivstoff. – Svært gledelig og helt nødvendig, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Enovas støtte til infrastruktur til fornybar transport ble i fjor høst stanset for å avklare om den innebar brudd på statsstøttereglene i EØS-avtalen, og da Enova tidligere denne måneden lanserte tiltak for å gi en grønnere transportsektor, forutsatte støtten til infrastruktur for alternative drivstoff godkjenning fra ESA. Med dagens avgjørelse er denne godkjenningen nå på plass.

Helt nødvendig å få på plass infrastrukturen

– Det er svært gledelig og helt nødvendig at vi nå kan komme skikkelig i gang med å få på plass infrastrukturen som skal til for å gjøre det mulig å elektrifisere større deler av transportsektoren, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.

– Vi har kommet langt med å legge til rette for elbil i de store byene, men det må nå bygges nok ladestasjoner til at elbil kan bli et fullgodt alternativ over hele landet, sier Holm.

Grønt skifte i tungtransporten

Det grønne skiftet er nå vei også i tungtransporten, både på land og til sjøs.

– Det er svært viktig at det nå blir fortgang i å bygge ut fyllestasjoner for hydrogen og biodrivstoff, som ikke minst muliggjør en omlegging til fossilfri tungtransport, sier Holm.

– De første landstrømanleggene for skip er på plass, og med støtte fra Enova bør det nå være mulig å få en langt større andel av skipstransporten over på landstrøm når de er i havn, samt omlegging til plugin-hybrid skip.

– Vi forventer at Regjeringen kommer med en vesentlig økning av bevilgningene til Enova i statsbudsjettet slik at dette arbeidet kan komme skikkelig i gang, avslutter Holm.

Omlegging til utslippsfri transport vil være et viktig tema på Zerokonferansen 27-28. oktober.

ALKOLÅS/12. desember 2018

Alkolås skaper økt trygghet for kommunale kjøretøy

Norske kommuner og fylkeskommuner eier mange biler, nyttekjøretøy og busser. Stadig flere kjøretøy i Norge får nå innmontert alkolås som følge av at Stortinget våren 2018 vedtok endringer i vegtrafikkloven. De nye reglene som trer i kraft fra nyttår betyr at alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag fra 1. januar 2019 skal ha alkolås. Les hele saken

LOGISTIKK/10. desember 2018

Samarbeider for å redusere time-to-market for 3D-printede deler

PostNord AB, leverandøren av kommunikasjons- og logistikkløsninger i Norden, kunngjorde at selskapet har inngått partnerskap med GKN Powder Metallurgy, en ledende innovasjonsutviklingspartner innen produksjonsindustrien. Samarbeidet vil gjøre 3D-print av deler i produksjonsindustrien til et mer åpent og tilgjengelig marked. Les hele saken

Til toppen