Klart for storsatsning på fornybar transport

Klart for storsatsning på fornybar transport

Eftas overvåkningsorgan ESA har i dag godkjent at Enova kan støtte utbygging av ladestasjoner for elbiler, landstrømanlegg for skip og fyllesteder for hydrogen- og biodrivstoff. – Svært gledelig og helt nødvendig, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Enovas støtte til infrastruktur til fornybar transport ble i fjor høst stanset for å avklare om den innebar brudd på statsstøttereglene i EØS-avtalen, og da Enova tidligere denne måneden lanserte tiltak for å gi en grønnere transportsektor, forutsatte støtten til infrastruktur for alternative drivstoff godkjenning fra ESA. Med dagens avgjørelse er denne godkjenningen nå på plass.

Helt nødvendig å få på plass infrastrukturen

– Det er svært gledelig og helt nødvendig at vi nå kan komme skikkelig i gang med å få på plass infrastrukturen som skal til for å gjøre det mulig å elektrifisere større deler av transportsektoren, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.

– Vi har kommet langt med å legge til rette for elbil i de store byene, men det må nå bygges nok ladestasjoner til at elbil kan bli et fullgodt alternativ over hele landet, sier Holm.

Grønt skifte i tungtransporten

Det grønne skiftet er nå vei også i tungtransporten, både på land og til sjøs.

– Det er svært viktig at det nå blir fortgang i å bygge ut fyllestasjoner for hydrogen og biodrivstoff, som ikke minst muliggjør en omlegging til fossilfri tungtransport, sier Holm.

– De første landstrømanleggene for skip er på plass, og med støtte fra Enova bør det nå være mulig å få en langt større andel av skipstransporten over på landstrøm når de er i havn, samt omlegging til plugin-hybrid skip.

– Vi forventer at Regjeringen kommer med en vesentlig økning av bevilgningene til Enova i statsbudsjettet slik at dette arbeidet kan komme skikkelig i gang, avslutter Holm.

Omlegging til utslippsfri transport vil være et viktig tema på Zerokonferansen 27-28. oktober.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen