Klart for storsatsning på fornybar transport

Klart for storsatsning på fornybar transport

Eftas overvåkningsorgan ESA har i dag godkjent at Enova kan støtte utbygging av ladestasjoner for elbiler, landstrømanlegg for skip og fyllesteder for hydrogen- og biodrivstoff. – Svært gledelig og helt nødvendig, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Enovas støtte til infrastruktur til fornybar transport ble i fjor høst stanset for å avklare om den innebar brudd på statsstøttereglene i EØS-avtalen, og da Enova tidligere denne måneden lanserte tiltak for å gi en grønnere transportsektor, forutsatte støtten til infrastruktur for alternative drivstoff godkjenning fra ESA. Med dagens avgjørelse er denne godkjenningen nå på plass.

Helt nødvendig å få på plass infrastrukturen

– Det er svært gledelig og helt nødvendig at vi nå kan komme skikkelig i gang med å få på plass infrastrukturen som skal til for å gjøre det mulig å elektrifisere større deler av transportsektoren, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.

– Vi har kommet langt med å legge til rette for elbil i de store byene, men det må nå bygges nok ladestasjoner til at elbil kan bli et fullgodt alternativ over hele landet, sier Holm.

Grønt skifte i tungtransporten

Det grønne skiftet er nå vei også i tungtransporten, både på land og til sjøs.

– Det er svært viktig at det nå blir fortgang i å bygge ut fyllestasjoner for hydrogen og biodrivstoff, som ikke minst muliggjør en omlegging til fossilfri tungtransport, sier Holm.

– De første landstrømanleggene for skip er på plass, og med støtte fra Enova bør det nå være mulig å få en langt større andel av skipstransporten over på landstrøm når de er i havn, samt omlegging til plugin-hybrid skip.

– Vi forventer at Regjeringen kommer med en vesentlig økning av bevilgningene til Enova i statsbudsjettet slik at dette arbeidet kan komme skikkelig i gang, avslutter Holm.

Omlegging til utslippsfri transport vil være et viktig tema på Zerokonferansen 27-28. oktober.

KOLLEKTIVTRANSPORT/21. september 2018

Nytt system for sanntidsinformasjon til kollektivnettet i Trøndelag

FARA har signert en kontrakt med AtB om å levere et nytt system for sanntidsinformasjon til kollektivnettet i Trøndelag. Avtalen gjelder i første omgang transportmidler, holdeplasser og stasjoner i Stor-Trondheim, med opsjon på videre utvidelse til resten av fylket, inkludert hurtigbåt og ferge. Les hele saken

HYDROGENTOG/19. september 2018

Verdenspremiere: Alstoms hydrogentog settes inn i passasjertrafikk

Det var en verdenspremiere som ble feiret av Alstom, en av Europas største jernbaneprodusenter, ministeren for økonomi og transport i Niedersachsen, forbundsministeriet for transport og transportmyndighetene i Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) og Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) i Bremervörde søndag 16. september. Les hele saken

Til toppen