Kø på ladestasjoner

Kø på ladestasjoner

Halvparten av elbrilbrukerne opplever kø på ladestasjonene. Dette til tross for at det totalt i Norge er kapasitet til å lade 900 biler samtidig på hurtigladestasjoner.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Agva Kraft mener at den eventyrlige utviklingen til elbiler i Norge må følges opp av tilstrekkelig infrastruktur.

Nylig kunne vi melde at elbilen fortsatt avhengig av økonomiske incentiver. Men like viktig er det å sørge for at ladestasjoner er på plass i stort nok omfang i hele landet.

50% opplever kø ofte eller av og til

I Norsk elbilforenings undersøkelse går det frem at 50% opplever kø ofte eller av og til. Generalsekretær Christina Bu sier at rekkeviddeangst er et tilbakelagt stadium, men nå er det ladeangsten som har tatt over. Hun presiserer at det også er viktig å få på plass hurtigladestasjoner i grisgrendte strøk slik at elbilen kan brukes overalt.

- 02Vi i Agva Kraft er helt enige. Det er viktig at elbilen nå får vist at den er noe mer enn et byfenomen og ikke reduseres til en nummer to-bil. I juni doblet salget seg fra 14% markedsandel på samme tid i fjor til nå altså 28%. For å ta vare på denne positive utviklingen er det viktig at infrastrukturen følger på.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen