Køene på E18 Tusenfryd–Filipstad koster 32 MNK

Køene på E18 Tusenfryd–Filipstad koster 32 MNK

Køene på strekningen koster transportselskapene ca 88.000 kroner per døgn, tilsammen over 32 millioner kroner i året.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

I en ny rapport har forskere på TØI vurdert mulighetene for å bruke Vegvesenets databaser for å analysere godstransport i by - og dermed bidra til bedre tilrettelegging for denne transportformen.

I rapporten dokumenteres det hvordan Statens vegvesen sine databaser kan brukes til analyser av godstransport i by. Databasene som er benyttet inkluderer Autosys (Kjøretøyregisteret), kjørelengder fra de periodiske kjøretøykontrollene, vegtrafikktellinger og reisetidsdata. Forskerne har også benyttet data om bomstasjonspasseringer.

Informasjon om tekniske egenskaper fra Autosys og de periodiske kjøretøykontrollene er koblet sammen til en database som er bearbeidet slik at det er mulig å analysere sammensetning av godsbilene i ulike bykommuner, etter ulike bruksområder for bilene.

Vegtrafikktellingene sammen med reisetidsmålinger er blant annet benyttet til å lage anslag på køkostnader på fire strekninger:

  • Filipstad – Tusenfryd (E18 Oslo)
  • Nygårdstunnelen – Knarvik (E39 Bergen)
  • Tjensvoll – Tananger (Rv509 Stavanger)
  • Klett – Havnegata (E6/Rv706 Trondheim)

Strekningen E18 Tusenfryd – Filipstad skiller seg fra de andre med betraktelig høyere køkostnader, både per retning og i sum. Dette skyldes både at strekningen hadde de største forsinkelsene et gjennomsnittlig årsdøgn i 2016, samt mer gods- og næringstrafikk enn de tre andre strekningene. Over 3000 godsbiler kjører på denne strekningen (begge retninger) et gjennomsnittsdøgn.

Strekket mellom Tananger og Tjensvoll på riksvei 509 har de laveste køkostnadene med underkant av 2 millioner kroner i året (begge retninger).

Forskerne gir også en anbefaling om hvordan registrene kan forbedres slik at de blir mer egnet til statistikkproduksjon, samt hvordan Statistisk sentralbyrå (SSB) i sine statistikker kan utnytte mer av registerinformasjonen for å gjøre statistikken mer relevant og sammenliknbar med Statens vegvesen sin vegtrafikkindeks.

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

LOGISTIKK/ 8. april 2019

Satser på bærekraftig vekst

Dachser rapporterte en betydelig vekst også for 2018. Logistikkleverandøren økte nettoomsetningen med 5,5 prosent til 5,57 milliarder euro. I likhet med året før økte antall forsendelser med 2,5 prosent, til 83,7 tonn, og antall tonn økte med 3,0 prosent, til 41,3 tonn. Med totalt 30 609 ansatte, en økning på 1511 fra året før, er Dachsers arbeidsstyrke større enn noen gang. Les hele saken

Til toppen