Kombinasjon av virkemidler reduserer utslipp

Kombinasjon av virkemidler reduserer utslipp

Mange virkemidler må til for å redusere utslipp fra varedistribusjon i byer.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Det viser en ny rapport fra TØI der forskerne har studert effekter og erfaringer fra gjennomførte tiltak i en rekke europeiske byer som kan bidra til redusert miljøutslipp.

[factbox id="1"]

For å løse problemene bør flere tiltak kombineres. Dette kan være etablering av konsolideringssenter for levering til bestemte soner i byen kombinert med krav om bruk av miljøvennlige godsbiler (elektriske varebiler eller godssykler, lastebiler med Euro VI motor eller miljøvennlig drivstoff) i sisteledd av distribusjonen. Kommunen kan også bidra til reduserte utslipp ved å kombinere egne innkjøp og å skifte til elektriske eller kjøretøy med Euro VI motor i egen bilpark.

Andre tiltak som bidrar til reduserte miljøutslipp er etablering av nullutslippsoner, flere fyllestasjoner for alternativt drivstoff, økt antall laste- og losselommer og økt bruk av kvelds- og nattlevering. Etablering av hentepunkter for e-handelsleveranser og bruk av ITS til registrering og distribusjon av sanntidsinformasjon om trafikk og infrastruktur er andre løsninger som anbefales.

I de senere årene har det blitt mer vanlig å gjennomføre småskala forsøk for å teste effektene av tiltak heller enn å gjennomføre tiltakene i fullskala med en gang. Med en slik tilnærming oppnår en blant annet å få avdekket uønskede effekter før tiltakene oppskaleres og at kun lovende tiltak implementeres på permanent basis.

Studien har vært et bidrag i Oslo kommunes (Bymiljøetaten) arbeid med å utarbeide en strategi for 50 prosent redusert miljøutslipp fra varedistribusjon innen 2020.

Strategi for 50 % redusert miljøgassutslipp fra varedistribusjon i Oslo innen 2020. TØI rapport 1394/2015. Forfattere: Olav Eidhammer og Jardar Andersen

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

Til toppen