Kombinasjon av virkemidler reduserer utslipp

Kombinasjon av virkemidler reduserer utslipp

Mange virkemidler må til for å redusere utslipp fra varedistribusjon i byer.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Det viser en ny rapport fra TØI der forskerne har studert effekter og erfaringer fra gjennomførte tiltak i en rekke europeiske byer som kan bidra til redusert miljøutslipp.

[factbox id="1"]

For å løse problemene bør flere tiltak kombineres. Dette kan være etablering av konsolideringssenter for levering til bestemte soner i byen kombinert med krav om bruk av miljøvennlige godsbiler (elektriske varebiler eller godssykler, lastebiler med Euro VI motor eller miljøvennlig drivstoff) i sisteledd av distribusjonen. Kommunen kan også bidra til reduserte utslipp ved å kombinere egne innkjøp og å skifte til elektriske eller kjøretøy med Euro VI motor i egen bilpark.

Andre tiltak som bidrar til reduserte miljøutslipp er etablering av nullutslippsoner, flere fyllestasjoner for alternativt drivstoff, økt antall laste- og losselommer og økt bruk av kvelds- og nattlevering. Etablering av hentepunkter for e-handelsleveranser og bruk av ITS til registrering og distribusjon av sanntidsinformasjon om trafikk og infrastruktur er andre løsninger som anbefales.

I de senere årene har det blitt mer vanlig å gjennomføre småskala forsøk for å teste effektene av tiltak heller enn å gjennomføre tiltakene i fullskala med en gang. Med en slik tilnærming oppnår en blant annet å få avdekket uønskede effekter før tiltakene oppskaleres og at kun lovende tiltak implementeres på permanent basis.

Studien har vært et bidrag i Oslo kommunes (Bymiljøetaten) arbeid med å utarbeide en strategi for 50 prosent redusert miljøutslipp fra varedistribusjon innen 2020.

Strategi for 50 % redusert miljøgassutslipp fra varedistribusjon i Oslo innen 2020. TØI rapport 1394/2015. Forfattere: Olav Eidhammer og Jardar Andersen

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

SJØTRANSPORT/20. februar 2018

Kystverkets handlingsprogram 2018 – 2029 er vedtatt

Etter en ekstern høringsrunde er Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029 nå vedtatt. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og Stad skipstunnel. Les hele saken

Til toppen