Konkurrerer om å droppe bilen

Konkurrerer om å droppe bilen

ASKO Drammen og Lier kommune inngår et samarbeid for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp fra jobbreiser.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Hovedmålet med samarbeidet mellom ASKO Drammen og Lier kommune/Buskerudbysamarbeidet er å tilrettelegge for miljøvennlig transport og få flere til å la bilen stå hjemme når de reiser på jobb. Avtalen om samarbeidet underskrives av styreleder Torbjørn Johannson i ASKO og ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier kommune. Dette skjer under et arrangement hos ASKO fredag 27. mai.

[factbox id="1"]

Klimanøytral bedrift

- Med denne avtalen viser ASKO at næringslivet kan bidra til mer miljøvennlig reising til og fra jobben. Dette vil gi både færre biler på veiene og lavere klimagassutslipp. I tillegg vil mer fysisk aktivitet være med og legge til rette for bedre folkehelse blant de ansatte, sier Ingebjørg Tofte som er rådgiver innen miljø og samfunn i Lier kommune.

For ASKO er denne samarbeidsavtalen viktig.

- Vi tar skrittet videre for å nå målet vårt om å være en klimanøytral bedrift. Og med transportkampanjen Reis smart ASKO ønsker vi å gjøre det spennende og hyggelig for de ansatte å la bilen stå litt oftere, sier direktør Knut-Andreas Kran i ASKO Drammen AS.

Vil komme andre til gode

Samarbeidsavtalen inkluderer både kunnskapsinnhenting, kampanjer, fysiske tiltak som bedrer tilgjengeligheten for både gående og syklende og bedre informasjon om busstilbudet. Prosjektet vil ha stor overføringsverdi og kan gi synergieffekter i hele ASKO -systemet og til andre bedrifter i Buskerudbyområdet. Materialet og metodene som utvikles, vil formidles videre og kunne gjennomføres i andre bedrifter og kommuner.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen