Kritiserer statslogistikken
(Foto: Pixabay)

Kritiserer statslogistikken

I et intervju med Moderne Transport i september 2017 kritiserer daglig leder Arne Langseth i Veøy AS statens rolle i transportmarkedet.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

-Det som ødelegger markedet innenfor alt i transport er statens engasjement, sier Langseth til bladet.

Buss, ferge og gods er i ferd med å bli statlig det aller meste, i følge Langseth.

Har signerte mot modellen med Bring og Posten i samme konsern

Langseth var en av de som signerte et opprop mot modellen med Bring og Posten i samme konsern tidligere i år. Selv om Posten og myndighetene avviser at statlige postmidler går til å subsidiere underskudd i Bring, er det slik Langseth oppfatter virkeligheten.

-Jeg ser ikke hvorfor staten skal drive med dette, sier Langseth til bladet. Det er ikke samfunnskritisk virksomhet, mener han.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

SJØTRANSPORT/20. februar 2018

Kystverkets handlingsprogram 2018 – 2029 er vedtatt

Etter en ekstern høringsrunde er Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029 nå vedtatt. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og Stad skipstunnel. Les hele saken

Til toppen