- Kystruta bør vise verden utslippsfrie løsninger

- Kystruta bør vise verden utslippsfrie løsninger

- Det er bra Regjeringen nå stiller krav til utslippsreduksjoner og bruk av utslippsfri landstrøm for det nye kystruteanbudet, men regjeringen utnytter ikke mulighetene anbudet gir til å bidra til få til morgendagens utslippsfrie skipsfart som den verdensledende norske maritime industrien kan levere, mener ZERO.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Kystruta er en stor internasjonal turistattraksjon og nasjonalt symbol og merkevare for Norge, i tillegg til å være en viktig transportåre langs kysten. I 2015 utgjorde de årlige CO2-utslippene fra trafikken på kystruten om lag 215 000 tonn.

- Kystruta burde gjøres til et globalt utstillingsvindu for norske verdensledende skipsløsninger, med nullutslipp- og lavutslippsteknologi, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

Norge nå leder an i verden på utslippsfri ferger

Gode miljøkrav og god konkurranse om de beste miljøløsningene har vært en suksessoppskrift på fergeanbud som har gjort at Norge nå leder an i verden på utslippsfri ferger.

- Her må vi lære av suksessen fra fergene. Det er bra Regjeringen nå stiller krav til utslippsreduksjoner og bruk av utslippsfri landstrøm. Men kravet bør også være at skipene skal kjøre minst én time utslippsfritt inn og ut av havnene og fjordene som kystruta kjører i, sier Gjerset.

I fergeanbudet både på Trondheimsfjorden og i Hordaland gav det gode resultater å stille minimumskrav til utslippsreduksjoner på 50-55%, sammen med en miljøbonus i anbudet for bedre løsninger.

- Vi forventer at det blir 30% miljøvekting for anbudet, slik de nye miljøkravene i alle offentlige anskaffelser sier. Det vil være viktig for å få en god konkurranse om innovasjon og de beste miljøløsninger, sier Gjerset.

Norge har verdensledende leverandørindustri på maritime nullutslippsløsninger. Over 50 nye batteriferger (helelektrisk og ladbar hybrid) har vunnet kontrakter som blir satt i drift de nærmeste par årene. Det store teknologiskiftet for ferger gir nye muligheter for å få til tilsvarende utvikling for øvrige deler av maritim sektor.

LOGISTIKK/14. mai 2019

Oslo City Hub er åpnet

Logistikkleverandøren DB Schenker åpnet 8. mai sitt første distribusjonssenter for utslippsfri distribusjon i Oslo, den nye Oslo City Hub. Den sentralt beliggende nye terminalen vil redusere CO2-utslippene av by distribusjon med 80% ved hjelp av elektriske biler og e-sykler. Oslo City Hub er en del av Electric City, Oslo by sin feltaktivitetssatsing knyttet til byens status som Europas Miljøhovedstad 2019. Les hele saken

Til toppen