Ladbare hybrider har miljøfordeler

Ladbare hybrider har miljøfordeler

Ladbare hybrider har store miljøfordeler når de lades hyppig og kjøres i elmodus, men fordelen er mindre enn typegodkjenningsverdiene tilsier.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Forskere på TØI har testet energiforbruket, CO2-utslippet og utslippet av lokalt luftforurensende avgasser fra to ladbare hybridbiler. Testingen ble gjennomført i VTT’s avgasslaboratorium i Finland, ved +23°C og -7°C, og i ulike kjøremønstre og sjåførvalgte driftsmoduser.

Gir substansielle miljøfordeler

Sammen med brukermønstre framskaffet i en spørreundersøkelse blant eiere av ladbare hybridbiler fra mars 2016, kan disse måleresultatene brukes til å estimere miljøeffektene av slike biler i norsk trafikk.

Den overordnede konklusjonen er at bilene gir substansielle miljøfordeler sammenlignet med bensin- og dieselbiler av tilsvarende ytelse. CO2-utslippet reduseres med 30-50 prosent avhengig av bilens konfigurasjon. Lokal luftkvalitet ikke ser ut til å være en utfordring med disse bilene sammenlignet med bensin- og dieselbiler av tilsvarende ytelser.

Avviket er betydelig større enn avviket for bensin- og dieselbiler

Bilene som er testet slipper imidlertid ut betydelig mer CO2 og bruker mer energi enn det som står i typegodkjenningen. Avviket er betydelig større enn avviket for bensin- og dieselbiler. Det er urealistisk å tro at typegodkjenningsverdiene skal kunne oppnås av vanlige brukere.

Noen spesielle bruksmønstre, f.eks. kjøring i kaldt klima med tung belastning og tomt batteri kan føre til høyere utslipp av lokalt forurensende avgasser enn typegodkjenningsverdiene og til dels også grenseverdiene i avgassbestemmelsene.

Er skrevet som en del av EMIROAD-prosjektet

Resultatene må tolkes med varsomhet da det bare ble testet to biler. Det er også viktig at bilene sammenlignes med bensin- og dieselbiler med tilsvarende ytelser for å få et riktig bilde av miljøegenskapene.

Rapporten er skrevet som en del av EMIROAD-prosjektet. Prosjektet har hatt til hensikt å dekke kunnskapsgapet om biltrafikkens reelle utslipp, energiforbruk, og bruksmønster i norske trafikk- og klimaforhold.

SAMFERDSEL/15. mai 2019

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

– Det er grunn til å reise spørsmålet om hvorvidt el-ferger kan være et bedre alternativ enn kostbare broer og tunneler i tiden som kommer. Se bare på den såkalte «fergefri» kystvegen fra Stavanger til Trondheim. Det kan kanskje finnes bedre alternativer. Les hele saken

LOGISTIKK/14. mai 2019

Oslo City Hub er åpnet

Logistikkleverandøren DB Schenker åpnet 8. mai sitt første distribusjonssenter for utslippsfri distribusjon i Oslo, den nye Oslo City Hub. Den sentralt beliggende nye terminalen vil redusere CO2-utslippene av by distribusjon med 80% ved hjelp av elektriske biler og e-sykler. Oslo City Hub er en del av Electric City, Oslo by sin feltaktivitetssatsing knyttet til byens status som Europas Miljøhovedstad 2019. Les hele saken

KJØRETØY/13. mai 2019

Populær modell blir igjen tilgjengelig i Norge

Volvo lanserer nå det ekstra store Globetrotter XXL førerhuset som første gang ble tatt frem for Australia i 2008. Dette ble tilgjengelig på Volvo FH i 2009 og det ble totalt levert 159 FH med XXL – førerhus i FH Classic-serien i Norge den gangen. Nå lanseres dagens Volvo FH-modell med det spesielle førerhuset. Les hele saken

Til toppen