Lageret med Norges smarteste energisystem
(Foto: Reitangruppen)

Lageret med Norges smarteste energisystem

Når Rema 1000 åpner ny distribunal er det med et innovativt miljøkonsept som allerede har fått internasjonal oppmerksomhet fra Verdensbanken.

  • Lager
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Vår ambisjon har vært å flytte grenser for smarte energiløsninger. Dette miljøkonseptet gir oss muligheten til å benytte fornybar energi på en banebrytende og effektiv måte. Kort og godt er det kortreist energi som er høstet miljøvennlig, lagret effektivt og brukt smart, sier Ole Robert Reitan, administrerende direktør i Rema 1000.

Lageret på 26 000 kvadratmeter vil forsyne Rema-butikker på Sør-Vestlandet med varer.

I snitt vil 980 paller kjøre ut av distribunalen hver dag. Utviklingen av et bygg som sikrer effektiv og miljøvennlig drift har stått sentralt og teknologi som sikrer halvautomatisering er tatt i bruk. 

Beliggenheten på Vagle i Sandnes sikrer effektiv logistikk til alle butikkene. I tillegg gjør nærheten til jernbanen det mulig å flytte 70 prosent av inntransporten fra vei til elektrisk tog.

– I Rema 1000 er vi opptatt av å drive både effektivt og miljøvennlig. Vår holdning er at vi skal handle raskere og gjøre mer enn det som forventes av oss, uten at det går på bekostning av kostnadseffektivitet. Dette prosjektet er et eksempel på hvordan vi med innovativ teknologi kan spare både kostnader og energi, noe som kommer både miljøet og kundene til gode, sier Reitan.

Første i Norge som sikrer lagring og utnyttelse av solkraft

Da produksjon og bruk av solkraft er en utfordring i et land med varierende vær, har nye muligheter for å nyttiggjøre seg av den fornybare energien stått sentralt. Innovasjonen ligger i hvordan bygget lagrer energi og ved hjelp av blant annet værvarsel forutser eget forbruk og produksjon. På denne måten kan den fornybare energien utnyttes mer effektivt enn hva som gjøres i dag. 

Bygget har 6337 kvadratmeter med solceller på taket og energien som generes forvaltes i et system som kombinerer elektrisk og termisk lagring. Kombinasjon av innovative elementer med intelligent styring danner et lokalt energikretsløp der tilgjengelige ressurser utnyttes maksimalt.

Dagligvarekjedens miljøkonsept har allerede fått internasjonal oppmerksomhet fra Verdensbanken samt en nominasjon til Smartgridsenterets Innovasjonspris. Det er første gang denne type løsning benyttes i Norge og prosjektet har fått tildelt støtte fra Enova.

Opptil 100 prosent selvforsynt med fornybar energi

Bygget produserer 840.000 kWh miljøvennlig solkraft årlig noe som tilsvarer årsbehovet til 40 eneboliger. Ved hjelp av intelligente valg basert på værdata, prissignaler i energimarkedet og prediksjon av byggets fremtidige energibehov sikres effektiv energibruk.

Systemet tar også hensyn til gevinst ved effektutjevning og variasjoner i strømpris. En tilleggseffekt er dermed at belastningen på kraftnettet reduseres.

Solkraftverket har en installert effekt på 1 MWp. Totalt dekker dette 25 prosent av det årlige energibehovet og i perioder drives bygget kun på solkraft.    

Byggherre er Login Vagle AS med SV Betong AS som hovedentreprenør.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen