Lanserer automatisk smøringsystem til lastebiler med lift

Lanserer automatisk smøringsystem til lastebiler med lift

Et helt nytt finsk system erstatter smøringutstyret og reduserer behovet for vedlikehold. MovaLube TL 12 smører automatisk alle ledd i liften på lastebilen, når liften er i bruk. Løsningen er et unikt, sentralt smøringsystem som utnytter liftens egen hydraulikk.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Systemet optimerer betraktelig bilens funksjon og driftssikkerhet og reduserer dessuten behovet for vedlikeholdelse og service.

MovaLube TL 12, som venter på patentgodkjennelse, er utviklet av et finsk firma og produseres i Finland. Løsningen kan monteres på alle typer lifter til lastebiler. MovaLube TL 12 er for øyeblikket tilgjengelig i Finland, men MovaLube Oy – selskapet bak produktet – er igang med å oppbygge et partnernettverk i de øvrige, nordiske landene. På sikt har selskapet også planer om å komme ut på et større internasjonalt marked.

- Vi forhandler med potensielle partnere i Danmark, Finland, Norge og Sverige, sier MovaLube Oy’s Direktør og Oppfinner, Jukka Moksi.

[factbox id="1"]

Han har selv lang erfaring med vedlikehold av lastebiler.

- Manglende vedlikehold av liftene har konsekvenser for fabrikanter, forhandlere, service-stasjoner, lastebilsjåfører, leasing-selskaper og ikke minst, sjåførens sikkerhet, sier han.

MovaLube TL 12 smøringsystem er blitt utviklet og testet gjennom de siste fem årene, og er innstallert i rundt 50 servicebiler.

Kundene har tatt godt imot den sårt etterlengtede løsningen ettersom smøringen av lastebil-lifter kan være en utfrodrende affære. Den nye metoden er en sikker og god måte å holde liften i god og driftssikker stand.

- Vi ønsker å investere i kundetilfredshet og levere pålitelige og driftssikre produkter til kundene våre. Det kan oppnås med MovaLubes smøringsystem, sier Service Manager Sampsa Rouhuainen ved Iveco Finland Oy.

Sammendrag av fordelene med MovaLube TL 12:

  • Forbedrer vognparkens driftsratio
  • Kort tilbakebetalingsperiode
  • To års garanti
  • Reduserer service-omkostninger
  • Forbedrer arbeidsmiljøet og sikkerheten
  • Høyere salgspris
  • Lett å installere med et MovaLube monteringssett

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen