Lanserer en helt ny pumpebil

Lanserer en helt ny pumpebil

Den nye pumpebilen er bygget på Weber sitt eget verksted på Lillestrøm. Bilen har blitt tilpasset den harde påkjenningen det er å pumpe betongprodukter med høy hastighet og presisjon på blandeforhold.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Bilen er utstyrt med moderne teknologi som gjør det mulig pumpe opp mot 20 tonn per time med ferdigblandet produkt.

Både vannmengde og flytprøver blir utført rutinemessig under hele prosessen. Weber står for blandingsforhold og kvaliteten, og leverer produktet ferdig ut av slange 10 cm fra gulvet.

Dekker større del av markedet for betong og gulvavretting

- Med denne pumpebilen dekker vi en enda større del av markedet for betong og gulvavretting. Weber Betongflyt er et avrettingsprodukt som tåler både fukt, frost og andre klimatiske påkjenninger, og kan dermed ligge ubehandlet utendørs. Dette gjør det mulig å levere avretting til garasjer, uteplasser og andre prosjekter hvor tradisjonell gulvavretting ikke egner seg. Fordelen er at man slipper å legge så tykke sjikt som tradisjonell betong, samtidig som vi har redusert svinnet til et minimum. Du får altså et gulv med minimal svinnriss som likevel er like sterkt som industribetong, sier Salgssjef Tarjei Høgetveit.

Bruk av pumpebil har i tillegg en klar miljøgevinst.

Den nye pumpebilen har en lastekapasitet på 23 tonn tørrpulver, og kobler seg på vann på byggeplassen. Dette gjør at den får med seg mye mer enn tradisjonelle betongbiler. Dersom det er behov for større leveranser, suppleres det med en bulkbil, som fyller opp pumpebilen mens den er i gang. Dette gir i utgangspunktet en ubegrenset leveringskapasitet.

- For Weber er miljøaspektet viktig i alle sammenhenger. Ved leveranse med pumpebil produseres det ikke noe avfall på byggeplass, og man unngår dermed sortering og miljøbelastning. I tillegg er det ikke noe svinn, ettersom man kun blander opp det man skal levere. Resten blir tatt med tilbake, og benyttet på neste prosjekt. Det at bilen frakter kun tørrpulver gir også et lavere fotavtrykk fra transporten, ettersom man ikke behøver å transportere vann unødvendig, poengterer Høgetveit.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen