Lanserer nettsted om selvkjørende biler

Lanserer nettsted om selvkjørende biler

Det uavhengige nettstedet skal være en arena for nyheter og diskusjon rundt fremtidens selvkjørende biler – som ekspertene mener vil være på plass innen ti år.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Teknologidivisjonen i Continental har nå lansert en ny og uavhengig portal, 2025AD.com, for nyheter og diskusjon rundt automatisert kjøring. Her vil både eksperter og forbrukere få mulighet til å lære om og diskutere alle aspekter rundt førerløse biler. Både tekniske, juridiske og sosiale problemstillinger vil bli behørig dekket på det nye nettstedet. Informasjonen er uavhengig av de ulike bilprodusentene som opererer i markedet, og vil presentere informasjonen ved hjelp av tekst, bilder og lettfattelige illustrasjoner. Målet er å opplyse forbrukerne om utviklingen og på den måte bygge deres tillit til den nye teknologien.

[factbox id="1"]

– Nå har fremtidens selvkjørende biler endelig en nøytral plattform som er tilgjengelig for alle, sa styreleder i Continental, Dr. Elmar Degenhart, da nettstedet ble lansert. – I våre øyne er selvkjørende biler tungt avhengig av at publikum aksepterer og stoler på teknologien som ligger til grunn. Denne vil gjøre fremtiden både mer effektiv, sikrere og mer komfortabel. Derfor velger Continental å lansere 2025AD.com som et langtidsprosjekt. Dette er et åpent nettsted som håndterer informasjon og nyheter rundt dette temaet og videreformidler det slik at alle har tilgang og kan diskutere utviklingen, sier han.

Nettstedet vil også ha en rekke innlegg fra internasjonale eksperter som deler sitt syn på utviklingen. En multimedial tidslinje forteller forbrukerne hvilke teknologier de kan forvente å se på markedet på et gitt tidspunkt i fremtiden samt hva som allerede finnes.

Selvkjørende biler på motorveien i 2025

– Continental vil bygge en sterk dialog med industrielle aktører, politikere, forskere og ikke minst med brukerne av moderne mobilitetsteknologi, sier ansvarlig for kommunikasjon i Continental, Dr. Felix Gress.

– Med 2025AD.com bidrar Continental til å skape den nødvendige dialogen om fremtidens transportløsninger i nåtiden. Vi har skapt en arena for kontroversielle og produktive offentlige diskusjoner. Det sørger igjen for at vi kan jobbe sammen for å definere fremtidens utfordringer for automatisert kjøring på en bedre måte, sier han.

[img id="1"]

Nettstedets navn kommer av årstallet 2025 kombinert med Automated Driving. Da antar ekspertene at det vil være mulig med fullstendig selvkjørende biler på motorveiene. Continental jobber også med systemer for automatisk parkering og selskapet planlegger løsninger som skal sørge for automatisert kjøring også i bytrafikk. Fullstendig selvkjørende biler fra dør til dør ligger enda noen år frem i tid.

– Automatisert kjøring fra dør til dør vil sannsynligvis være mulig fra rundt 2030. Det er imidlertid ikke bare bilene som må tilpasse seg byen. Byen må også tilpasse seg selvkjørende biler – blant annet ved å opprette egne kjørefelt for slike biler. Da kan det være mulig å implementere dette tidligere. Til de forbrukerne som frykter å miste kontrollen med automatiseringen kan vi si én ting: Det vil alltid være en av-knapp, sier Degenhart.

Seks utfordringer for selvkjørende biler

Continental utvikler komponenter og systemer som trengs for å gjøre selvkjørende biler tilgjengelig i hele verden. For å få til dette, er det seks hovedutfordringer som må løses samtidig: Sensorteknologi, datadeling, menneske-maskin-dialog, systemarkitektur, holdbarhet og forbrukernes aksept. 2025AD.com-plattformen er et bidrag til selskapets forbruker-orienterte utvikling av teknologi til selvkjørende biler og deres aksept i samfunnet.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen