Skjerper kravene til dem som utfører EU-kontroll.
Skjerper kravene til dem som utfører EU-kontroll. (Foto: Therese Marienborg Lindseth)

Lanserer nye tjenester for kontrollører og verksted

Nye krav til godkjenning av kontrollører som jobber med EU-kontroll.

  • Kjøretøy
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk
 

– Bakgrunnen er nye krav til personlig godkjenning av alle kontrollørene som utfører EU-kontroll, forteller Leif Magne Halvorsen i Statens vegvesen.

Alle som utfører EU-kontroll må heretter ha en personlig godkjenning, det krever nytt regelverk som har bakgrunn i et EU-direktiv. For å få godkjenning må kontrollørene dokumentere grunnkompetanse og levere politiattest i tillegg til å gjennomføre opplæring.

Overgangsordninger fram til 1. oktober 2021

De som allerede jobber som kontrollører og som er meldt inn av arbeidsgiver, er i en overgangsordning frem til 1. oktober 2021. Innen den tid må de gjennomføre opplæring og levere politiattest som dokumenterer tilfredsstillende vandel. Først da oppnår de personlig godkjenning for den kjøretøytypen de kontrollerer i dag.

I framtida blir det annerledes. Fra 1. oktober kreves fagbrev for å bli ansatt som kontrollør. Nye kontrollører må også gjennomføre et mer omfattende opplæringsløp.

En tjeneste er for kontrollørene

– I den nye tjenesten på dinside kan kontrollørene nå gå inn for å sjekke om de er registrert på overgangsordning, og hva som gjenstår for å få godkjenningen, sier Halvorsen.

Han forteller at fordelen med godkjenningsordningen er å sikre likere kontroller og vurderinger hos de ulike kontrollorganene.

Den andre for de som driver opplæring

Flere kursarrangører er godkjent for å drive opplæring av kontrollørene.

– Nå lanserer vi også en tjeneste på dinside der kursarrangørene logger inn og registrerer alle som har gjennomført opplæring og oppnådd læremålene på de ulike kursene, sier Halvorsen.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen