Alle Earthmover radialdekk kommer med en forhåndsinstallert sensor som måler både dekktrykk og dekktemperatur.
Alle Earthmover radialdekk kommer med en forhåndsinstallert sensor som måler både dekktrykk og dekktemperatur. (Foto: Continental)

Lanserer sin nye Earthmover-dekkportefølje i Norge

Continental Commercial Specialty Tires (CST) introduserer Earthmover-dekkserien til det norske markedet i 2018.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Porteføljen har premiere på Arctic Entrepeneur i Oslo fra 23. til 25. januar. Besøkende får sjansen til å se EM-Master på stand til Continental og Dekkmann.

I tillegg kommer alle radialdekk i den nye Earthmover-dekkserien som intelligent dekk:

De er utstyrt med et integrert dekk som konstant overvåker dekktrykket så vel som dekktemperaturen. Informasjonen kan overføres til ContiPressureCheck-systemet i sanntid.

- Med det intelligente dekket baner vi vei til neste servicenivå med fokus på kundens dekkøkonomi, sier Abrahamsen.

EM-Master: Ytelse, sikkerhet og slitestyrke under røffe forhold

ADT og hjullastere brukes til å løfte og transportere masse i anleggsbransjen, og spiller en nøkkelrolle i entreprenørens produksjon. I de fleste tilfeller finner man også svært variabelt underlag, hvor et dekk må takle alt fra gjørme til sand og skrape steiner, uansett om vi er på et veibygg, en tunnel eller gruve/dagbrudd. I tillegg til å være motstandsdyktig mot stikk og skjærskader, skal dekket også gi deg som kunde et høyt timeantall i drift, ha en høy grad av fremkommelighet på sleipt underlag, samt være komfortabelt for den som er maskinfører. Continentals dekk EM-Master et utviklet for å møte disse kravene, som vi vet du som kunde setter til et premium anleggsdekk. Continental EM-Master finnes i utvalgte nøkkeldimensjoner i både E3/L3 og E4/L4 utførelse.

ContiPressureCheck med fokus på dekkøkonomi

- Alle Continental Radial Anleggsdekk kommer standard med egen sensor innebygd i dekket for overvåkning av lufttrykket. Med vårt system ContinentalPressureCheck kan du til enhver tid følge med både på lufttrykk og temperatur i dekket. Ved tap av luft eller for høy temperatur vil systemet gi deg et varsel, enten i form av lyd og lyssignal fra skjermen montert i førerkabinen eller i form av en SMS om du er linket opp mot vårt system ContiConnect for din flåte.

En nøkkelregel er at 10 % undertrykk over tid kan ta bort opp til 30 % av dekkets levetid. 30 % av dekkets levetid konvertert til penger blir fort omfattende! Selve sensoren som leser trykk og temperatur i dekket er standard i alle våre radial anleggsdekk.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen