Leverer miljøvennlig bilvaskekjemi for nordiske forhold

Leverer miljøvennlig bilvaskekjemi for nordiske forhold

Kärcher har nå sertifisert fem produkter for profesjonell bilvask i henhold til kravene fra miljømerket Svanen.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Produktene som i 2015 ble svanemerket er Autoshampo, Bilshampo med glans, Forvask bil + (avfettingsmiddel), Høytrykksvask, og Vindusspylervæskekonsentrat. Foruten vindusspylervæsken kan disse produktene benyttes i både bilvaskemaskiner og selvvask, samt påføres manuelt ved rengjøring med høytrykksvasker.

Helse- og miljøkrav

Svanemerket har strenge helse- og miljøkrav til alle kjemikalier som inngår i produktene som sertifiseres, og forbyr kreftfremkallende stoffer, stoffer som kan endre kroppens celler eller skade forplantningsevnen, alle typer nanopartikler, giftige og tungt nedbrytbare stoffer m.m. Svanemerkede bil- og båtpleiemidler omfatter bl.a. avfettingsmidler, shampo, spylervæsker, voks og poleringsmidler.

[img id="2"]

De har like god eller bedre funksjon enn konkurrerende produkter, men inneholder stoffer som har minimal påvirkning på helse og miljø. Brukerne skal også informeres om beste måte å vaske bilen eller båten på, f.eks. gjennom dosering eller valg av vaskeplass. I tillegg er det krav til emballasjen. Alle virksomheter som benytter potensielt helse- og miljøfarlige kjemikalier har substitusjonsplikt som innebærer at de er pålagt å vurdere mulighet for å bytte til mindre skadelige kjemikalier.

Bilvask

Bilvask er nemlig en betydelig kilde til utslipp av skadelige miljøgifter. I Norge er det 2,5 millioner personbiler, og nordmenn bruker 10 000 000 m³ vann i året ved vask av bil. Opp til 100 000 tonn med kjemikalier som inneholder bl.a. sink, kadmium og kobber renner ut i norske vassdrag sammen med smusset som vaskes av bilen, og finner veien inn i næringskjeden gjennom f.eks. fisken vi spiser og gjødselen i matproduksjon.

[img id="1"]

Dette er giftige stoffer, og derfor er egenskaper som biologisk nedbrytbarhet, bioakkumulerbarhet og giftighet overfor vannlevende organismer viktige miljøparametere for alle innholdsstoffer i rengjøringsmidler. Kärchers produkter har disse egenskapene.

Rengjøringsmidlenes miljøpåvirkning avhenger av hvor og hvordan produktene brukes, og hvorvidt de brukes av private kunder eller i profesjonelle bilvaskeanlegg. Det stilles andre krav til profesjonelle bilvaskeanlegg, som bl.a. må overholde utslippskrav som f.eks. utslipp av vaskevann i oljeutskiller. I tillegg gir det nordiske klimaets fire årstider utfordringer for leverandører av kjemi.

- Valg av riktig kjemi for best mulig vaskeresultat krever både god og riktig kompetanse, og den har vi, sier Jan Terje Nikolaisen, kategorisjef for bilvask hos Kärcher.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen