- Lønnsomhetsforbedringene innen Logistikk viser at vi er på riktig vei, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.
- Lønnsomhetsforbedringene innen Logistikk viser at vi er på riktig vei, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge. (Foto: Søren Nielsen / Posten)

Lønnsomhetstiltak gir resultatfremgang

Posten Norge AS hadde en omsetning i 2017 på 24 678 millioner kroner, en organisk vekst på 0,7 prosent. Justert resultat (EBITE) ble 703 mill. kroner, en forbedring på 58 mill. kroner fra året før.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Begge segmentene kunne vise til lønnsomhetsforbedringer i 2017. Logistikkvirksomheten utenfor Norge hadde en solid resultatfremgang grunnet sterk og lønnsom vekst innenfor pakker og hjemlevering, samt internasjonal transport. I tillegg har ulønnsom virksomhet blitt avviklet.

Fortsatt fokus på lønnsomhetsforbedring i Logistikk

Gjennomførte tiltak sammen med lønnsom organisk vekst på 2,1 %, bidro til at EBITE for segment Logistikk i 2017 ble 129 mill. kroner, en forbedring på 80 mill. kroner i forhold til 2016. I den norske logistikkvirksomheten har offshorevirksomheten fortsatt vært preget av lave konjunkturer, men med noe aktivitetsoppgang i 4. kvartal. Totalt sett har segmentet ikke tilfredsstillende lønnsomhet og det arbeides videre med kostnadseffektiviserende tiltak.

- Lønnsomhetsforbedringene innen Logistikk viser at vi er på riktig vei. Et effektivisert logistikknettverk i Norge og tilrettelegging for standardisering av prosesser gjennom nye it-systemer, vil ytterligere styrke kostnadseffektiviteten. Dessuten vil kapasiteten i nettverket økes slik at vi kan ta vår del av veksten innen e-handel, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Navet i det nye nettverket er Logistikksenter Oslo som ble åpnet i 4. kvartal og er et av Europas mest moderne og miljøvennlige logistikkanlegg. Også utenfor Norge styrkes logistikknettverket hovedsakelig gjennom partnere. I januar i år åpnet Bring en ny terminal utenfor Gøteborg.

Vellykket omstilling i Post

Segment Post kan vise til en EBITE på MNOK 843 i 2017, en forbedring på MNOK 43 fra 2016. Fall i brevvolumet ble kompensert av en målrettet tilpasning til markedsutviklingen, og at konsernet gjennomfører nødvendige omstillinger i tide.

- Ved inngangen til 2018 gjennomførte vi en av de største omleggingene i Postens historie ved å gå fra to til én adressert brevstrøm. Brevvolumene vil fortsette å falle, og neste nødvendige omstilling er færre omdelingsdager, sier Wille.

Et forslag til lovendring som åpner for overgang til postdistribusjon annenhver dag fra 2020 ble i januar lagt frem på høring av Samferdselsdepartementet.

Digitalisering og innovasjon

I 2017 har konsernet utarbeidet en ny digital strategi og etablert et kompetansemiljø for digital innovasjon.

- Digitalisering er en megatrend - alt som kan digitaliseres vil bli digitalt. Vi skal drive innovasjon og finne løsninger både for dagens utfordringer og fremtidens muligheter, sier Wille.

Rekordlavt sykefravær

Konsernets satsing på systematisk HMS-arbeid har gitt gode resultater. Både antall personskader og sykefraværet er betydelig redusert gjennom de siste årene.

Sykefraværet for 2017 ble 5,8 prosent, en reduksjon på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 2016. Dette er det laveste sykefraværet som er målt i Posten.

Hovedtrekk året 2017 (2016)
Driftsinntekter: 24 678 MNOK (24 772) 
Justert resultat (EBITE): 703 MNOK (645)
Driftsresultat (EBIT): 692 MNOK (178)
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: 592 MNOK (945)
Avkastning på investert kapital (ROIC): 9,8 prosent (9,0)
Egenkapitalavkastning (ROE): 6,3 prosent (0,7)

Hovedtrekk 4. kvartal 2017 (4. kvartal 2016)
Driftsinntekter: 6 718 MNOK (6 432)
Justert resultat (EBITE): 326 MNOK (267) 
Driftsresultat (EBIT): 275 MNOK (-207)
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: 628 MNOK (696)

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen