Under Arendalsuka kan publikum spenne fast VR-brillene og bevege seg rundt inne i Norconsults nyeste gamificationmodell av Kristiansand Havn.
Under Arendalsuka kan publikum spenne fast VR-brillene og bevege seg rundt inne i Norconsults nyeste gamificationmodell av Kristiansand Havn. (Illustrasjon: Norconsult / Baezeni)

Loser vei under Arendalsuka

Norconsults bruk av ny teknologi i prosjektering av store samferdsel- og vannkraftprosjekter har allerede blitt lagt merke til internasjonalt. Under Arendalsuka demonstrerer selskapet hvordan fremtidens havneprosjekter kan løftes ved hjelp av VR, AR (virtuell og utvidet virkelighet) og gamification.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Norconsults medarbeidere sitter på kunnskap som kan bidra til å bygge et mer bærekraftig og verdifullt samfunn. Gjennom å synliggjøre hvordan vi bruker ny teknologi håper vi at vi kan inspirere politikere og utbyggere til å tenke nytt når fremtidens havneprosjekter planlegges, sier Janicke Garmann, konserndirektør for Norge/ Region i Norconsult.

Med over 3 500 rådgivere innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur gjennomfører Norconsult årlig over 20 000 prosjekter, både i Norge og i en rekke andre land.

– Fra dag til dag er jobben vår å planlegge, prosjektere og finne de beste løsningene for hvordan vi kommer oss dit vi har satt oss som mål å komme. Men, det er også viktig at vi engasjerer oss i debatten om hvor vi skal. Derfor er Arendalsuka en viktig arena for Norconsult. Sammen med politikere, næringslivsrepresentanter, fageksperter og øvrige beslutningstakere får vi diskutert hvordan vi skal bygge et mest mulig effektivt og bærekraftig Norge for fremtiden, sier leder for marked og kommunikasjon, Hege Njå Bjørkmann, i Norconsult.

Foredrag og debatt om bord på SS Sørlandet

Norconsult inviterer til debatt og foredrag onsdag 15. august, fra klokken 11 til 17, om bord på fullriggeren Sørlandet ved Pollen i Arendal. Her belyser representanter fra Norske havner, NHO, Jernbanedirektoratet, Kystverket, logistikkbransjen og politisk hold hvilke oppgaver Norge må ta tak i for å utvikle en mest mulig bærekraftig og effektiv godstransport mellom sjø og jernbane.

– Det er store tekniske utfordringer som må løses når havnene i sør går sammen om å skape et strategisk logistikknutepunkt på Sørlandet. Ved å bruke digitalkompetanse fra samferdsel- og vannkraftprosjekter kan oppnå store kostnadsbesparelser, redusere antall feil og prosjektere bedre. Derfor trenger vi en arena som dette, der vi i felleskap kan tenke de store tankene, sier seniorrådgiver Martin Schreck ved Norconsults kontor i Kristiansand.

Lar publikum teste gamificationmodell for Kristiansand Havn

Norconsult ser store muligheter ved å ta i bruk gamification for blant annet havneprosjekter og har utarbeidet en gamificationmodell for Kristiansand Havn. Norconsults Onno Musch gir et innblikk i hvordan selskapets kompetanse innen 3D-prosjektering og bruk av spillteknologi fra veg- og jernbaneprosjekter kan brukes i planprosessene når fremtidens havner skal utvikles. På Arendalsuka vil det være mulig for nysgjerrige å gå inn i spillet og se seg rundt i den planlagte fergeterminalen.

Les mer om arrangementene her:

1130-1300: GODSFLYT MELLOM SJØ OG JERNBANE – HVOR STÅR VI OG HVOR GÅR VI?

1430-1600: GAMIFICATION AV FREMTIDENS HAVNER

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen