Lyspunkt i transport- og logistikkbransjen

Lyspunkt i transport- og logistikkbransjen

En undersøkelse utført av Respons analyse på oppdrag for Adecco viser at ledere i Norge rekrutterer konservativt. De tar lite hensyn til endringer som vil komme på arbeidsplassen, og baserer seg i all hovedsak på dagens behov.

  • Lager
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Jeg opplever at dette gjelder også for ledere i Follo og Østfold, men jeg ser flere lyspunkt, spesielt på de store lagrene hvor jeg erfarer en langt mer fremtidsrettet rekruttering, sier Nina Prag Vargas, avdelingsleder Adecco Follo.

Rekruttering baseres i all hovedsak på dagens behov

Bare 7 % av de spurte lederne forventer store endringer i arbeidssituasjonen fremover, og ville derfor rekruttert en annen kompetanse enn den de trenger i dag. Hele 36 % av lederne rekrutterer basert på kun dagens behov. 57 % tar noen små forbehold om endringer de tror vil komme, men i all hovedsak baserer de seg på dagens behov.

– Dette stemmer godt overens med hva jeg erfarer her i Follo og Østfold. Eksempelvis rekrutterer man veldig konservativt innen kontor, administrasjon og regnskap. Jeg opplever at de i liten grad etterspør fremtidsrettet kompetanse, men baserer seg på det de trenger akkurat nå. En del ledere har «tunnelsyn» på dette og vil kunne slite når arbeidslivet endrer seg og mye blir automatisert, sier Prag Vargas.

«Buzzordet» er automatisering

Mens man innen kontor rekrutterer konservativt, ser man klare lyspunkt innen transport og logistikk i området.

– Jeg opplever stor interesse for en mer fremtidsrettet rekruttering på de store lagrene. Det store «buzzordet» er automatisering. Mange satser på yngre søkere, i tillegg til at det er svært mange som ønsker flere kvinner i bransjen, sier Nina. Disse lederne opplever jeg som godt forberedt på endringene vi vil komme til å se, fortsetter hun.

I følge undersøkelsen tror flertallet av lederne (49 %) at endringene kommer om 5-10 år. 23 % tror de kommer allerede om 2-5 år.

Hva vil bli de største endringene i fremtidens arbeidsmarked?

Hele 61 % av de spurte lederne mener at teknisk og digital kompetanse blir viktig i de fleste jobber. 36 % tror at roboter og algoritmer vil ta over flere jobber. 37 % tror at en person får flere karriereløp, og konstant vil måtte omstille seg.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen