The IVECO Stralis NP 460hp travelled 1,728km by road from London to Madrid, on a single fill of LNG – demonstrating the suitability of natural gas-powered vehicles for domestic and European road transport.
The IVECO Stralis NP 460hp travelled 1,728km by road from London to Madrid, on a single fill of LNG – demonstrating the suitability of natural gas-powered vehicles for domestic and European road transport. (Foto: Iveco)

Med rekordlang kjørestrekning på en LNG-fylling

En britisk IVECO Stralis NP med naturgassmotor på 460 hk har lagt bak seg trolig den lengste turen noensinne på flytende naturgass (LNG) uten etterfylling underveis. Den demonstrerer dermed at naturgassdrevne kjøretøy er velegnet for internasjonal langtransport i Europa.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Bilen, en Stralis NP 4x2, startet i London og trakk en treakslet skapsemitrailer. Vogntogvekten var 30 tonn. Etter en kort fergestrekning fra Dover til Calais fullførte kjøretøyet den 1.728 km lange turen til Madrid uten etterfylling av drivstoff. Den oversteg altså kjøretøyets offisielle rekkevidde på 1.600 km og satte ny rekord. Samtidig representerer turen en besparelse i drivstoffkostnadene på £ 200, eller rundt 40% lavere sammenlignet med diesel.

Martin Flach, leder for alternative drivstoffer hos IVECO, uttaler: “I fjor kjørte vi fra John O’Groats til Land’s End på en enkelt fylling med Stralis NP 400 hk, men denne gangen ønsket vi å legge listen enda høyere. Det ga en sjanse til å demonstrere hvor drivstoffeffektiv Stralis NP er og var samtidig en god anledning til å vise at den nye motoren på 460 hk er ultimat for en slik test.

– Vi toppet tanken før vi forlot London, og første gangen vi stoppet for å fylle drivstoff, var i Madrid to og et halvt døgn senere. Ettersom vi kjørte på 100 prosent naturgass, trengte vi verken bry oss om diesel eller AdBlue, noe som gjør det enkelt for både bileieren og sjåføren.

Levedyktige, realistiske, sikre og kostnadseffektiv alternativ

Til tross for meget tett trafikk på den britiske siden av Den engelske kanal, sterk motvind i Frankrike og den kuperte strekningen i Spania, oppnådde Stralis NP et imponerende drivstofforbruk på 22,6 kg pr. 100 km.

Før kjøreturen utførte IVECO en omhyggelig planlegging ved hjelp av MyBestRoute, en web-basert applikasjon utviklet av Michelin for Stralis NP-kunder. Den gjør det mulig for bileieren og sjåføren å velge den optimale ruten gjennom hele Europa, inklusive oversikt over tankstasjoner med LNG og muligheten til å sammenligne kostnadene for turen med diesel- og naturgassdrevne kjøretøy.

IVECO brukte turen til å demonstrere at naturgass, inklusive CNG, LNG og biometan, er levedyktige, realistiske, sikre og kostnadseffektive alternativer til diesel og er tilgjengelig fra et økende nettverk av fyllestasjoner i Storbritannia og hele kontinentet.

Sammenlignet med en tilsvarende dieseldrevet Euro VI lastebil har en Stralis NP som går på LNG, rundt 90 prosent lavere NO2-utslipp, 99 prosent mindre utslipp av partikler og inntil 15 prosent lavere utslipp av CO2. Men hvis det benyttes biometan, kan CO2-utslippene reduseres helt opp til 95 prosent.

Stralis NP er tilgjengelig som både 4x2 og 6x2 og med effekter på 400 eller 460 hk. IVECO tilbyr også tunge og mellomtunge lange chassiser for naturgass, og i tillegg kan det leveres et omfattende program av naturgassdrevne Daily med totalvekter fra 3,5 til 7,2 tonn. Alle modeller kan bestilles i dag, noe som forsterker IVECOs posisjon som en sterk partner for bærekraftig transport.

IVECO var den første nyttekjøretøyprodusenten som for alvor begynte å se på potensialet i naturgass tilbake i 1991, og det resulterte i at selskapet har utviklet et komplett program av naturgassdrevne lastebiler, varebiler og busser. Så langt er det levert mer enn 25.000 naturgassdrevne kjøretøy fra IVECO.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen