Med transportnæringens fremtid på blokka

Med transportnæringens fremtid på blokka

Den foreslåtte mobilitetspakken i EU kan få enorme negative konsekvenser for vegtransporten i Norge. Blir den vedtatt kan det bety kroken på døra for den norske lastebilnæringen slik vi kjenner den.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Her er det mye som står på spill - både trafikksikkerhet, miljø og norske arbeidsplasser. Det er nå det gjelder - hvis politikerne svikter oss i dette spørsmålet, er det vanskelig å se for seg en positiv utvikling i tiden som kommer, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Onsdag klokka 16 inviterer Norges Lastebileier-Forbund til seminar på Arendalsuka hvor EUs foreslåtte mobilitetspakke diskuteres. Hva vil den bety for den norske transportnæringen, og hvordan kan vi påvirke prosessen? For å svare på dette stiller Mathias Maedge, leder for vegtransportens internasjonale paraplyorganisasjon IRU i Brussel.

Klare til å yte politisk motstand

Samtidig skal samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen redegjøre for hva han mener er den riktige vegen fremover. Dette kommer dagen etter at både han og fire andre samferdselspolitikere sa seg enig i at det kunne bli aktuelt å yte motstand mot EU-forslaget. Senterpartiets Liv-Signe Navarsete, Arbeiderpartiets Sverre Myrli og Fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad vil alle vurdere å suspendere kabotasjeregelverket i Norge dersom den foreslåtte mobilitetspakken blir vedtatt.

- Jeg tror vi kommer til å få mange viktige svar, og enda flere viktige spørsmål som vi må ta med oss videre i debatten etter dagens seminar. Dette er alle med interesse for transport og samferdsel lønnet med å få med seg, avslutter Mo.

Seminaret vil foregå i NLFs trailer på transporttorget i Kirkebakken utenfor Trefoldighetskirken i Arendal klokka 16:00 onsdag 16. august.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen