Mer effektiv samferdsel og logistikk med riktig bruk av big data

Mer effektiv samferdsel og logistikk med riktig bruk av big data

Få områder engasjerer like mye som samferdsel. Infrastruktur i alle land settes på mange prøver i takt med stadig flere som benytter veier, baner og andre typer rutenett. Blant de største utfordringene ligger i planlegging og det å forutsi behov i fremtiden. SAP har flere løsninger som gjør det mulig å beregne kommende transportvolum, minske belastninger gjennom innsikt og smart logistikk, og hvordan redusere belastninger på særlig utsatte områder.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Under presenteres eksempler på hvordan SAPs analyseløsninger gir mer effektiv samferdsel og transport.

Styringssentral for biler

Fremtidens bilkjøring og visjonen om autonom bilkjøring med intelligent infrastruktur krever en pålitelig og rask plattform for kommunikasjon og samhandling.

Nye biler er utstyrt med sensorer og kameraer som kontinuerlig generer data. Bearbeiding og analyse av disse i sanntid er en enorm utfordring.

SAP HANA kan sammen med geografiske data og prediktiv analyse oppdage avvik og feil på kjøretøyet eller transportnettet, minske tiden kjøretøyet står stille, og hjelpe føreren med sanntidsdata om trafikkbildet og hvordan unngå køer. De som har ansvar for transportflåter og logistikksjefer kan også minske risiko, fjerne kostnader og sikre mindre utslipp av skadelige klimagasser med SAP Automotive Control Center.

Pilotprojekt med Volkswagen: Big Data finner ledig parkeringsplass

SAP og Volkswagen AG hjelper førere med å finne ledige parkeringsplasser, foreslå nærliggende restauranter og ulike typer butikker i Hannover. Pilotprojektet springer ut av et langt samarbeid der begge parter investerer for å skape nyvinninger. Dette skal sikre standardisering og et felles syn på hvordan skybaserte tjenester letter moderne mobilitet. Hensikten med prosjektet er å fjerne frustrasjoner og gi bedre opplevelser i bilen. Løsningen, som bygger på SAP HANA-plattformen, samler informasjon om parkeringsplasser, kjøretøyets plassering og veibeskrivelser. Informasjonen integreres i SAPs skyløsninger og gjøres tilgjengelig via en mobilapp.

Smart logistikk i Hamburg havn

– Jeg ønsker å synliggjøre all trafikken i havnen i sanntid, sier Sebastian Saxe, IT-sjef for Hamburgs havner (HPA).

Hamburg har den nest mest trafikkerte havnen i Europa. Kun Rotterdam har mer trafikk. Dagens lasteomsetning på ni millioner kontainere er dobbelt stor som i år 2000. Prognoser viser at Hamburg vil vokse ytterligere mot en forventing på 25 millioner kontainere i 2025. Utfordringen er dermed hvordan man skal sikre nok plass og effektive rutiner.

En felles løsning basert på SAP HANA Cloud har fått navnet smartPORT. Med Big Data og en mobiltelefon kan lastebilsjåfører logge inn og få direkteinformasjon om nåsituasjon på parkering i havnen. Dette sikrer kortere ventetider, mer effektiv ruteplanlegging og enklere kommunikasjon med både sjåfører og spedisjonsfirmaer. I tillegg kan sensorer plasseres på broene inn til havnen som måler både lastebilenes vekst og trafikk-frekvensen. Neste skritt i prosjektet er å øke antall datakilder og utvide antall partnere i prosjektet

ELEKTRISK/19. november 2018

22 statlige millioner til batterifartøy som skal operere i Oslofjorden

Det prisvinnende fartøyet Future of the Fjords får et søsterskip: Med 22 millioner fra Enova kan rederiet The Fjords neste år seile utslippsfritt med nok et hel-elektrisk turistfartøy. Denne gangen i Oslos nærområde. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen