Etter en kort periode med rødt lys skifter det til gul blink. Det betyr at bilføreren kan kjøre dersom det ikke er fotgjengere i gangfeltet.
Etter en kort periode med rødt lys skifter det til gul blink. Det betyr at bilføreren kan kjøre dersom det ikke er fotgjengere i gangfeltet. (Foto: Erik Haugen)

Mer fleksibel lysregulering kan gi kortere køer

For første gang i Norge testes en ny lysregulering på gangfelt. Blinkende gult lys tillater biler å krysse gangfeltet – men aldri når det er fotgjengere i veien.

  • Trafikksikring
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Ved å gi bilistene mindre tid med et rent rødt lys åpnes for en periode med gul blink. Når lyset blinker gult, er det opp til førerne å vurdere om de kan kjøre. Bilene kan krysse dersom det ikke er fotgjengere i fotgjengerfeltet. Etter gul blink kommer fortsatt grønt lys.

For fotgjengerne er det ikke store endringer – det er fortsatt grønn mann som signaliserer at de kan passere som normalt. Men dersom lyset skifter over til gul blink kan de fortsatt krysse gangfeltet, bilene må pent vente til fotgjengerne er over.

Hans Christian Heisholt og Erik Haugen var fornøyd med riggingen av ny signalregulering. Foto: Hans Christian Heisholt

Bilførerne får med andre ord et større ansvar for å sjekke at det er klart og forsvarlig å krysse fotgjengerfeltet.

Kostnadseffektivt og tidsbesparende

Det røde lyset for bilistene er kortet ned med hele syv sekunder. Dette kan bidra til mindre bilkøer i området.

— Vi tror det vil redusere ventetiden for bilene betraktelig å ha en kortere periode med rødt lys, samtidig som vi ivaretar alle trafikantgruppers sikkerhet. Løsningen vil i tillegg være meget kostnadseffektiv om de ønskede resultatene oppnås, understreker senioringeniør Hans Christian Heisholt i Statens vegvesen.

Mange forstod konseptet

— Det tok litt tid før vi fikk opp skiltingen, men overraskende mange forstod konseptet uten forklaring. Riggingen gikk smertefritt, og alt går som det skal, forteller Erik Haugen i Statens vegvesen.

Testingen i forbindelse med pilotprosjektet pågår i fire uker. I etterkant skal prosjektet evalueres med sammenligning av før og etter de fire ukene med testing. Prosjektet kan bli videreført om det er vellykket.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen