Michelin lanserer digital dekkontroll

Michelin lanserer digital dekkontroll

Lastebilsjåfører arbeider i et stadig mer krevende miljø, klemt mellom hard konkurranse og strenge restriksjoner. Forventningene til sikkerhet, hastighet, effektivitet, pålitelighet og kostnadsbesparelser er betydelige. Hver krone teller. Slik som markedet er i dag er en krone spart, en krone tjent for transportøren.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

[factbox id="1"]

Den enkle og praktiske loggboken er nå tilgjengelig i Norge

TireLog™ er den første av disse tre tjenestene som lanseres. Den er en kostnadsfri applikasjon for smarttelefoner (tilgjengelig for Apple og Android). Appen gjør det mulig for mindre transportører å enkelt og effektivt kunne vedlikeholde dekkene sine.

Transportører med færre enn 20 kjøretøy representerer 50 prosent av europeiske transportselskaper. Overvåkning og dekkontroll gjøres i stor grad manuelt i dag og er verken automatisk, pålitelig eller raskt. TireLog™ gir sjåføren rask og regelmessig informasjon om dekkene sine.

Appen gjør at sjåførene fortløpende og sikkert kan ta beslutninger om dekkene i sine kjøretøyflåter, selv om antallet er lite.

TireLog™ kan lastes ned på 11 språk fra Google Play og AppStore. For Norden er engelsk og finsk tilgjengelig.

Michelin Tire Care bakgrunn

Michelin samarbeider med transportørene for å analysere deres måte å arbeide på, identifisere deres behov og utvikle innovative tjenester. I dag tilbyr Michelin mye mer enn bare dekk, uansett hvor høy ytelse de har. Michelin tilbyr til og med transportørene en rekke digitale løsninger som er tilpasset deres forventninger.

I dag er dekkontrollen i hovedsak manuell, som på grunn av tid begrenser antall inspeksjoner. Dessuten er den informasjonen som samles inn verken automatisk, pålitelig eller rask.

Effektiv overvåkning av dekkostnadene ved hjelp av digitale hjelpemidler innebærer derfor en konkret fordel for firmaet. Den digitale løsningen minsker tiden bruker på å inspisere dekk radikalt. Takket være muligheten til å spore dekkene, vet transportøren eksakt status på sine dekk, og det umiddelbare behovet. Det gjør det også lettere å forutse bestillinger og planlegge for kjøretøyets nedetid.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen