Mindre gods over grensen med norske biler

Mindre gods over grensen med norske biler

Norskregistrerte lastebiler sto for 33,4 prosent av grensetransporten med lastebil i 3. kvartal 2015. Det er 1,5 prosentpoeng mindre enn i samme kvartal i 2014.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Saken er hentet fra SSB.

De norske bilenes andel utgjorde 20,1 prosent av all import med lastebil og 53,6 prosent av eksporten. Tilsvarende andeler i 3. kvartal i 2014 var henholdsvis 21,6 og 56,1 prosent.

[img id="1"]

Norske lastebiler fraktet 1,1 millioner tonn i forbindelse med import og eksport i 3. kvartal. Det er 4,2 prosent mindre enn i tilsvarende kvartal året før.

Totalt ble det transportert 3,2 millioner tonn gods med lastebiler som passerte grensen på vei i 3. kvartal 2015, nesten det samme som i 3. kvartal 2014.

Baltiske lastebilers andeler av transporten til og fra Norge utgjorde 6,6 prosent i 3. kvartal i år. Dette var 0,9 prosentpoeng mindre enn i samme kvartal i 2014. De polske bilenes andeler var 7,7 prosent, om lag det samme som året før.

KABOTASJE/23. oktober 2018

Debatt på ville veier

Både nyanser og fakta synes å være blåst av veien når Norges Lastebileier-Forbund (NLF) kritiserer ordningen med lovlig kabotasjetransport i Norge og beskylder Posten og Bring for lovbrudd og underbetaling av utenlandske sjåfører. Aktører som forsøker å presse Bring ut i grøfta, baner samtidig vei for cowboy-aktører, økte utslipp og lavere sikkerhet på norske veier. Les hele saken

Til toppen