Mindre gods over grensen med norske biler

Mindre gods over grensen med norske biler

Norskregistrerte lastebiler sto for 33,4 prosent av grensetransporten med lastebil i 3. kvartal 2015. Det er 1,5 prosentpoeng mindre enn i samme kvartal i 2014.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Saken er hentet fra SSB.

De norske bilenes andel utgjorde 20,1 prosent av all import med lastebil og 53,6 prosent av eksporten. Tilsvarende andeler i 3. kvartal i 2014 var henholdsvis 21,6 og 56,1 prosent.

[img id="1"]

Norske lastebiler fraktet 1,1 millioner tonn i forbindelse med import og eksport i 3. kvartal. Det er 4,2 prosent mindre enn i tilsvarende kvartal året før.

Totalt ble det transportert 3,2 millioner tonn gods med lastebiler som passerte grensen på vei i 3. kvartal 2015, nesten det samme som i 3. kvartal 2014.

Baltiske lastebilers andeler av transporten til og fra Norge utgjorde 6,6 prosent i 3. kvartal i år. Dette var 0,9 prosentpoeng mindre enn i samme kvartal i 2014. De polske bilenes andeler var 7,7 prosent, om lag det samme som året før.

SOFTWARE/13. juli 2018

Bruker teknologi for å effektivisere flyplassdriften

Etter at Widerøe Ground Handling inngikk avtalen om å overta store deler av bakkevirksomheten til SAS, trengte de et felles støttesystem for å håndtere driften på best mulig måte. Med bistand fra Lexit Group har de kommet frem til en optimal løsning. Les hele saken

ALKOLÅS/11. juli 2018

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer inkludert monteringsanvisning om bruk av alkolås på nye biler innen 2021. Målet er å bidra til å halvere antall dødsulykker i trafikken. Det er bladet Autocar som nylig setter fokus på EUs sikkerhetsliste som består av alkolås, automatisk nødbrems, trøtthetsvarsler, svart boks, automatisk nødblink, intelligent fartsholder, fil-assistent, bedre fotgjengerbeskyttelse, ryggekamera og sensorer, bedre passasjerbeskyttelse og forbedrede sikkerhetsbelter. Les hele saken

KOLLEKTIVTRANSPORT/10. juli 2018

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. Les hele saken

Til toppen