Mindre gods over grensen med norske biler

Mindre gods over grensen med norske biler

Norskregistrerte lastebiler sto for 33,4 prosent av grensetransporten med lastebil i 3. kvartal 2015. Det er 1,5 prosentpoeng mindre enn i samme kvartal i 2014.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Saken er hentet fra SSB.

De norske bilenes andel utgjorde 20,1 prosent av all import med lastebil og 53,6 prosent av eksporten. Tilsvarende andeler i 3. kvartal i 2014 var henholdsvis 21,6 og 56,1 prosent.

[img id="1"]

Norske lastebiler fraktet 1,1 millioner tonn i forbindelse med import og eksport i 3. kvartal. Det er 4,2 prosent mindre enn i tilsvarende kvartal året før.

Totalt ble det transportert 3,2 millioner tonn gods med lastebiler som passerte grensen på vei i 3. kvartal 2015, nesten det samme som i 3. kvartal 2014.

Baltiske lastebilers andeler av transporten til og fra Norge utgjorde 6,6 prosent i 3. kvartal i år. Dette var 0,9 prosentpoeng mindre enn i samme kvartal i 2014. De polske bilenes andeler var 7,7 prosent, om lag det samme som året før.

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

Til toppen