Mindre gods på norske skinner

Mindre gods på norske skinner

For første gang siden finanskriseåret 2009, ble det i 2015 registrert en nedgang i godsmengden frakta med tog på norske skinner.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Reduksjonen på 1,8 millioner tonn var et tilbakefall på 5,4 prosent sammenligna med 2014.

Den gjennomsnittlige transportlengden for gods økte i samme periode fra 106 kilometer til 111 kilometer, men transportarbeidet gikk likevel noe ned siden godsmengden gikk ned.

Mindre internasjonal godstransport

Import av malm og eksport av tømmer utgjør majoriteten av transportvolumet på norsk jernbane, og det er her kilden til reduksjonen i godsmengden fra 2014 til 2015 er å finne.

Nasjonal transport hadde i samme periode en volumoppgang på hele 12,1 prosent, og en noe mer begrenset økning i transportarbeidet på 3,6 prosent. Den gjennomsnittlige transportlengden falt dermed fra 249 kilometer til 230 kilometer. Økt nasjonal malmtransport på over 1,1 millioner tonn er mye av nøkkelen til å forstå endringene siden denne kjennetegnes av store volumer over korte distanser.

Økt intermodal transport

Intermodal transport økte med 12,5 prosent fra 2014 til 4,7 millioner tonn i 2015. All volumvekst var transport internt i Norge, mens importen ble redusert med «jaglandske» 36,9 prosent. Av til sammen 2,2 milliarder tonnkilometer intermodal transport i 2015, var hele 96,7 prosent nasjonal transport. Den gjennomsnittlige transportlengden for de nasjonale transportene ble redusert fra 568 kilometer i 2014 til 503 kilometer i 2015.

Passasjerveksten fortsetter

De senere årene har det vært en jevn økning i antall passasjerer på norske togstrekninger. Denne passasjerveksten fortsatte i 2015 med en økning på 5,0 prosent til totalt 73,8 millioner påstigninger. Selv om antall påstigninger økte fra 2014 til 2015, ble gjennomsnittsreisen kortet ned fra 49 kilometer til 48 kilometer. Det samla transportarbeidet med passasjertog økte da noe mindre enn antall passasjerer.

Flåmsbanen økte mest

Den sterkt turistpregede Flåmsbanen hadde aller sterkest vekst, med 10,9 prosent passasjerøkning fra 2014 til 2015. Hakk hel fulgte lokaltog Trondheim 10,2 prosent oppgang i reisetallene. Lokaltogene rundt trønderhovedstaden økte imidlertid kapasiteten målt i setekilometer med over 30 prosent og antall togkilometer med nesten like mye. Sørlandsbanen og InterCity Oslo-Skien fulgte samme mønster med sterk kapasitetsøkning uten tilsvarende passasjervekst. InterCity Oslo Lillehammer vant 2014-mesterskapet i passasjervekst, men ble jumbo i 2015 med 3,8 prosent færre reisende.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

SJØTRANSPORT/20. februar 2018

Kystverkets handlingsprogram 2018 – 2029 er vedtatt

Etter en ekstern høringsrunde er Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029 nå vedtatt. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og Stad skipstunnel. Les hele saken

Til toppen