Mindre gods på norske skinner

Mindre gods på norske skinner

For første gang siden finanskriseåret 2009, ble det i 2015 registrert en nedgang i godsmengden frakta med tog på norske skinner.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Reduksjonen på 1,8 millioner tonn var et tilbakefall på 5,4 prosent sammenligna med 2014.

Den gjennomsnittlige transportlengden for gods økte i samme periode fra 106 kilometer til 111 kilometer, men transportarbeidet gikk likevel noe ned siden godsmengden gikk ned.

Mindre internasjonal godstransport

Import av malm og eksport av tømmer utgjør majoriteten av transportvolumet på norsk jernbane, og det er her kilden til reduksjonen i godsmengden fra 2014 til 2015 er å finne.

Nasjonal transport hadde i samme periode en volumoppgang på hele 12,1 prosent, og en noe mer begrenset økning i transportarbeidet på 3,6 prosent. Den gjennomsnittlige transportlengden falt dermed fra 249 kilometer til 230 kilometer. Økt nasjonal malmtransport på over 1,1 millioner tonn er mye av nøkkelen til å forstå endringene siden denne kjennetegnes av store volumer over korte distanser.

Økt intermodal transport

Intermodal transport økte med 12,5 prosent fra 2014 til 4,7 millioner tonn i 2015. All volumvekst var transport internt i Norge, mens importen ble redusert med «jaglandske» 36,9 prosent. Av til sammen 2,2 milliarder tonnkilometer intermodal transport i 2015, var hele 96,7 prosent nasjonal transport. Den gjennomsnittlige transportlengden for de nasjonale transportene ble redusert fra 568 kilometer i 2014 til 503 kilometer i 2015.

Passasjerveksten fortsetter

De senere årene har det vært en jevn økning i antall passasjerer på norske togstrekninger. Denne passasjerveksten fortsatte i 2015 med en økning på 5,0 prosent til totalt 73,8 millioner påstigninger. Selv om antall påstigninger økte fra 2014 til 2015, ble gjennomsnittsreisen kortet ned fra 49 kilometer til 48 kilometer. Det samla transportarbeidet med passasjertog økte da noe mindre enn antall passasjerer.

Flåmsbanen økte mest

Den sterkt turistpregede Flåmsbanen hadde aller sterkest vekst, med 10,9 prosent passasjerøkning fra 2014 til 2015. Hakk hel fulgte lokaltog Trondheim 10,2 prosent oppgang i reisetallene. Lokaltogene rundt trønderhovedstaden økte imidlertid kapasiteten målt i setekilometer med over 30 prosent og antall togkilometer med nesten like mye. Sørlandsbanen og InterCity Oslo-Skien fulgte samme mønster med sterk kapasitetsøkning uten tilsvarende passasjervekst. InterCity Oslo Lillehammer vant 2014-mesterskapet i passasjervekst, men ble jumbo i 2015 med 3,8 prosent færre reisende.

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

Til toppen