Mindre gods på norske skinner

Mindre gods på norske skinner

For første gang siden finanskriseåret 2009, ble det i 2015 registrert en nedgang i godsmengden frakta med tog på norske skinner.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Reduksjonen på 1,8 millioner tonn var et tilbakefall på 5,4 prosent sammenligna med 2014.

Den gjennomsnittlige transportlengden for gods økte i samme periode fra 106 kilometer til 111 kilometer, men transportarbeidet gikk likevel noe ned siden godsmengden gikk ned.

Mindre internasjonal godstransport

Import av malm og eksport av tømmer utgjør majoriteten av transportvolumet på norsk jernbane, og det er her kilden til reduksjonen i godsmengden fra 2014 til 2015 er å finne.

Nasjonal transport hadde i samme periode en volumoppgang på hele 12,1 prosent, og en noe mer begrenset økning i transportarbeidet på 3,6 prosent. Den gjennomsnittlige transportlengden falt dermed fra 249 kilometer til 230 kilometer. Økt nasjonal malmtransport på over 1,1 millioner tonn er mye av nøkkelen til å forstå endringene siden denne kjennetegnes av store volumer over korte distanser.

Økt intermodal transport

Intermodal transport økte med 12,5 prosent fra 2014 til 4,7 millioner tonn i 2015. All volumvekst var transport internt i Norge, mens importen ble redusert med «jaglandske» 36,9 prosent. Av til sammen 2,2 milliarder tonnkilometer intermodal transport i 2015, var hele 96,7 prosent nasjonal transport. Den gjennomsnittlige transportlengden for de nasjonale transportene ble redusert fra 568 kilometer i 2014 til 503 kilometer i 2015.

Passasjerveksten fortsetter

De senere årene har det vært en jevn økning i antall passasjerer på norske togstrekninger. Denne passasjerveksten fortsatte i 2015 med en økning på 5,0 prosent til totalt 73,8 millioner påstigninger. Selv om antall påstigninger økte fra 2014 til 2015, ble gjennomsnittsreisen kortet ned fra 49 kilometer til 48 kilometer. Det samla transportarbeidet med passasjertog økte da noe mindre enn antall passasjerer.

Flåmsbanen økte mest

Den sterkt turistpregede Flåmsbanen hadde aller sterkest vekst, med 10,9 prosent passasjerøkning fra 2014 til 2015. Hakk hel fulgte lokaltog Trondheim 10,2 prosent oppgang i reisetallene. Lokaltogene rundt trønderhovedstaden økte imidlertid kapasiteten målt i setekilometer med over 30 prosent og antall togkilometer med nesten like mye. Sørlandsbanen og InterCity Oslo-Skien fulgte samme mønster med sterk kapasitetsøkning uten tilsvarende passasjervekst. InterCity Oslo Lillehammer vant 2014-mesterskapet i passasjervekst, men ble jumbo i 2015 med 3,8 prosent færre reisende.

SOFTWARE/13. juli 2018

Bruker teknologi for å effektivisere flyplassdriften

Etter at Widerøe Ground Handling inngikk avtalen om å overta store deler av bakkevirksomheten til SAS, trengte de et felles støttesystem for å håndtere driften på best mulig måte. Med bistand fra Lexit Group har de kommet frem til en optimal løsning. Les hele saken

ALKOLÅS/11. juli 2018

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer inkludert monteringsanvisning om bruk av alkolås på nye biler innen 2021. Målet er å bidra til å halvere antall dødsulykker i trafikken. Det er bladet Autocar som nylig setter fokus på EUs sikkerhetsliste som består av alkolås, automatisk nødbrems, trøtthetsvarsler, svart boks, automatisk nødblink, intelligent fartsholder, fil-assistent, bedre fotgjengerbeskyttelse, ryggekamera og sensorer, bedre passasjerbeskyttelse og forbedrede sikkerhetsbelter. Les hele saken

KOLLEKTIVTRANSPORT/10. juli 2018

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. Les hele saken

Til toppen