Mobility as a Service – morgendagens transportsystem

Mobility as a Service – morgendagens transportsystem

Hvis Mobility as a Service (MaaS) vinner fram vil du veksle mellom flere ulike transportmidler - og bruke mobiltelefonen for å finne beste reisealternativ.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

TØI har sett på potensialet for å innføre MaaS i storbyregioner. Konklusjonen er at et slikt system, hvor de ulike reisealternativene kommer opp på smarttelefonen din, vil kunne redusere bruk av privatbil. Mobilitetsoperatøren vil gjennom appen finne den reisen som både er mest behagelig og som går hurtigst.

En ny måte å tenke mobilitet

MaaS som konsept baserer seg på de eksisterende transporttjenestene, i hovedsak kollektivtransportsystemet kombinert med sykkel, samkjøring, gange etc.

MaaS er en ny måte å tenke mobilitet. Det er et brudd med tidligere forretningsmodeller innenfor transport ved at tilbudet til kunden frikobles fra produksjonen av ett eller en gruppe transportmidler. Den reisende trenger bare å være bevisst på når han eller hun skal reise og hvor, så ordner mobilitetsoperatøren resten.

Mulig å etablere et MaaS-system i Norge

Rapporten konkluderer med at det er fullt mulig å etablere et MaaS-system i Norge. Forutsetningene er at det finnes et godt etablert kollektivtilbud og stor utbredelse av smarttelefoner. Samtidig er det mange usikre momenter i en slik utvikling, både med hensyntil regulering og kostnader.

I Akershus kan en i hovedsak tenke seg MaaS innført gjennom to ulike modeller; enten som et kollektivtransport-pluss tilbud i regi av Ruter, eller som et tilbud organisert av en tredjepartsaktør. Imidlertid er det en del utfordringer knyttet til å erstatte privat bil med en MaaS-løsning, særlig i mer spredtbygde deler av fylket. I denne rapporten benyttes gjennomgående Akershus fylke som eksempel for hvordan man kan innføre MaaS i en storbyregion.

BIODRIVSTOFF/18. oktober 2018

Omsetningen av avansert biodrivstoff øker

Tall fra Skattedirektoratet viser at omsetningen av avansert biodrivstoff i første halvdel av 2018 har økt betydelig sammenliknet med fjoråret. – En gledelig utvikling, mener Drivkraft Norge og Nobio, som begge er en del av samarbeidet Biodrivstoff 2030. Organisasjonene advarer mot å gjøre kortsiktige endringer i biodrivstoffpolitikken. Les hele saken

KJØRETØY/16. oktober 2018

En milepæl for Volvo FH – bil nummer 1 million ble levert på IAA i Hannover

Volvo Trucks‘ flaggskip, Volvo FH, feirer 25 års jubileum i år og er en av transportbransjens største suksesser noensinne. Nå har jubileumsbilen passert en ny spennende milepæl. Den 19. september ble Volvo FH nummer 1 million overlevert til en stolt kunde på IAA-messen i Hannover av Claes Nilsson, president i Volvo Trucks. Les hele saken

Til toppen