Moelven og Västvärmlands LBC etablerer transportselskap

Moelven og Västvärmlands LBC etablerer transportselskap

Västvärmlands LBC etablerer et transportselskap i Norge som vil overta flis- og trelastbilene til Pedersens Lastebiltransport AS i Brumunddal. Moelven Industrier ASA går inn på eiersiden i det nye selskapet. Dette melder Moelven på sine nettsider.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Västvärmlands LBC har over en lengre periode jobbet mot å etablere seg i det norske transportmarkedet.

- Når Pedersens Lastebiltransport nå ønsker å skille ut flis- og trelasttransporten er dette muligheten vi har ventet på, sier administrerende direktør Pär Börjesson i Västvärmlands LBC på Moelvens nettsider.

Selskapsnavn ikke klart

Navnet på det nye selskapet er ikke klart. Selskapet vil bestå av daglig leder Elling Sveen og en transportleder som ennå ikke er ansatt. Sveen er i dag nestleder i Transportfellesskapet Østlandet AS.

- Videre vil selskapet i oppstarten ha 16 sjåfører. Det vil si like mange sjåfører som biler, sier Börjesson.

Pedersens Transport selger flis- og trelastdelen fordi de ønsker å satse på rendyrking av tømmertransport. I dag består Pedersens tømmertransport av syv biler.

Kostnadseffektivt

Det nye transportselskapet vil i oppstarten bestå av 16 vogntog som opererer i kombinasjonsmarkedet (flis, skur- og høvellast) i Sør-Norge. Selskapet vil bli etablert i Mjøsområdet. Selskapets hovedmål vil være å tilby en kostnadseffektiv transport gjennom en moderne bil- og utstyrspark tilpasset dagens rammebetingelser.

- For Moelven er transport en viktig konkurransefaktor og en stor kostnadspost. En etablering av et nytt transportselskap vil gi muligheter for å ta ut synergier gjennom mer effektiv transportstyring innen for et større geografisk område, sier logistikkdirektør i Moelven Per Børke.

Børke sier imidlertid at Moelven har ingen strategi om å gå tungt inn på eiersiden i transportnæringen, men på grunn av forutsigbarhet og et økende kapasitetsbehov var det i dette tilfellet viktig for Moelven å få videreført driften av Pedersens flis- og trelastbiler.

Oppstart 1. september

Når det gjelder oppstart av selskapet vil det bli en overlappingsperiode sammen med Pedersen Transport i løpet av høsten 2015 med oppstart av nytt selskap fra 1. september.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen