Mot sikrere tider for motorsyklistene

Mot sikrere tider for motorsyklistene

Hallingplast AS har utviklet Star MC-rekkverk, som er en underskinne som monteres under autovernet. Ved treff under kollisjon vil denne vil gi etter og trygt fange opp MC- føreren, og dermed hindre at personen sklir inn i rekkverksstolpene. Rekkverket er nå har blitt EU-godkjent etter omfattende tester.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

At dette er et etterlengtet produkt fremkommer av ulykkesstatistikken. Når det gjelder dødsulykker i perioden 2005-2009 viser analyser at 34 motorsyklister ble drept i sammenstøt med gjenstander. Av disse var det 17 som ble drept som følge av at de traff ubeskyttede rekkverkstolper.

[factbox id="1"]

- Etter omfattende fullskalatesting på Lista hos Nordic Test Center for endel år tilbake, ble STAR MC-rekkverk godkjent for ettermontering på eksisterende rekkverk i Norge. Godkjenningen var da basert på en visuell vurdering av skadene på testdukken som viste seg å være ubetydelige, sier Roar Sannem, markedssjef Hallingplast.

Testing og europeisk godkjenning

Det har vært et klart mål for Hallingplast å få en internasjonal godkjenning for sitt STAR MC-rekkverk for å kunne markedsføre dette i land utenfor Norge. For å oppnå en slik godkjenning er det nødvendig å gjennomføre CEN tester med betegnelse EN1317-8 og EN1317-2.

- EN1317 -8 krever to tester hvor en dukke med størrelse, vekt, påkledning og hjelm som en MC-fører blir kjørt inn med hodet først i 30 graders vinkel mot rekkverket i 60 km/t. I den ene testen går dukken inn mot MC-rekkverket mellom stolpene, i den andre mot MC- rekkverket der dette er festet til stolpen. Dukken er utstyr med en rekke instrumenter i hode og hals som registrerer påkjenningene under kollisjonen med MC-rekkverket. Påkjenningene må da ligge under visse verdier basert på hva et menneske tåler, sier Sannem.

Dette er omfattende, teknisk krevende og kostbare tester. Det er i dag bare to laboratorier som har de meget kostbare dukkene med instrumenter og som derfor kan utføre EN1317-8 tester . Det ene er i Spania, det andre i Lyon i Frankrike.

[img id="1"]

- Vi har i 2013 og 2014 utført en rekke tester i Lyon i samarbeid med Vik Ørsta AS og deres samarbeidspartner i Sverige Birsta AB. Begge disse selskapene er en del av konsernet SafeRoad. STAR MC-skinne har vært montert på deres vegrekkverk. For kort tid tilbake ble det gitt en Europeisk godkjenning av STAR MC-rekkverk montert på standard stålskinnerekkverk produsert av Vik Ørsta, fortsetter han.

Viktig samarbeid

Samarbeidet mellom Statens vegvesen og Norsk Motorsykkel Union om mål og strategi for å redusere ulykker med motorsykler og mopeder er viktig for å bedre trafikksikkerheten, og utfordrer etablerte aktører i markedet til å tenke nytt. Det store antall ulykker med lette motorsykler krever økt innsats for å bedre denne situasjonen.

- EU godkjenningen av det norske STAR MC-rekkverket er en viktig anerkjennelse av det arbeidet som har vært gjort med tanke på produktutvikling og er et viktig incentiv til å fortsette denne satsningen, avslutter Sannem.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

LOGISTIKK/21. mai 2019

Først i Norge med 32 meters vogntog

Schenker AS planlegger som første logistikk selskap i Norge å teste ut vogntog av typen DUO2, med en lengde på 32 meter. Basert på erfaringene med innføring av vogntog på 25,25 meter, som Schenker AS fikk godkjent for prøvedrift, og senere ordinær trafikk, vil selskapet starte med testkjøring på Norske veier med 32 meters vogntog med en kapasitet på 80 tonn. Les hele saken

Til toppen