Motorvarmer - Det glemte miljøtiltaket

Motorvarmer - Det glemte miljøtiltaket

En bil forvarmet med motorvarmer halverer utslippene de første 20 minuttene. Dette har vært regelen frem til nå, men en fersk test utført av VTT (Technical Research Centre of Finland) viser et reduksjonen fra en moderne bil kan være opptil 71 prosent.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Motorvarmeren er glemt i debatten om dårlig byluft og miljø- og klimaskadelige utslipp fra biler, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Forskjellen på utslippene med en kald og varm motor er altså stor. I testen hadde bilene et elektrisk bilvarmesystem med både motorvarmer, kupévarmer og batterilader. Dette må til for å oppnå maksimal utslippsreduksjon.

[factbox id="1"]

- Når bilen er iskald om vinteren vil ikke katalysatoren fungere før motoren er varm. Det betyr at bilene spyr ut avgasser ufiltrert i den perioden. Verst er det med dieselbiler, sier Sagedal.

Debatten rundt tiltak for å bedre bylufta går høyt både i Oslo og Bergen. Langvarig kulde legger et lokk over byene, og lufta blir forurenset og farlig. Flere tiltak må til for å løse disse problemene. Et bidrag er motorvarmer. Legger man tallene fra VTT sin test til grunn, vil utslippene reduseres dramatisk. Hvis alle biler i Norge brukte bilvarmesystem, kan CO2-utslippene reduseres med 179 000 tonn CO2 og NOx med 923 tonn årlig. Bare i Oslo kan NOx-utslippene reduseres med 106 tonn dersom 350 000 biler starter med forvarmet bil 100 ganger på kalde dager i løpet av et år.

- NAF mener avgiftssystemet kan brukes for å stimulere til bruk av elektriske bilvarmesystemer. Det er bra for lufta, bilens batteri og motoren, mener Sagedal. - I tillegg blir man en mer trafikksikker sjåfør om man starter kjøreturen i en varm bil med et varmt ratt, fortsetter hun.

Elektrisk motorvarmer er det beste for miljøet. Mange nye biler kan også leveres med drivstoffvarmer. Da brukes bilens drivstoff for å forvarme motor og kupé.

- Motorvarmer er bra uansett hva som driver varmeren, men vi anbefaler elektrisk fordi den er best for miljøet, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen