Kvalitet koster: For å redusere antall ulykker og forsinkelser for øvrige trafikanter, må kvalitetsnivået på transporten - og derfor også prisen - opp.
Kvalitet koster: For å redusere antall ulykker og forsinkelser for øvrige trafikanter, må kvalitetsnivået på transporten - og derfor også prisen - opp. (Foto: Stein Inge Stølen)

Nå blir transporten dyrere

Etter et år med høy kostnadsvekst for transportnæringen må samfunnet nå belage seg på økte fraktekostnader. – Kvalitet koster. Konsekvensen av lavprisjaget er situasjonen vi ser ute på vegene akkurat nå, sier NLF-direktøren.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Våre medlemmer er under stadig økonomisk press. 2018 var ikke noe unntak, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Han ser med uro på tallene som nå kan hentes ut av lastebilnæringens kostnadsindeks for fjoråret. Disse viser at kostnadene har økt betydelig det siste året, noe som også har vært tilfelle de to foregående årene.

Konkurrerer på ulike vilkår

Det er flere faktorer som presser marginene nedover: Drivstoff, bom- og ferjekostnader, forsikring og utgifter til lønn har alle økt betraktelig de siste årene, og spesielt i 2018. Samtidig øker konkurransen fra østeuropeiske lavprisaktører, hvor faktorer som utstyrsstandard og kompetanse ofte ligger på et nivå som ikke aksepteres blant norske transportører. TØI-analyser viser at utenlandske vogntog har opptil tre ganger høyere ulykkesrisiko enn norske.

Anniken Hauglie: – Uholdbar situasjon

I tillegg jobber flertallet av sjåførene som er ansatt i utenlandske selskaper under ulovlige forhold ved transport i Norge. Dette bekreftet arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da hun deltok på NLFs transportkonferanse tidligere i januar.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: NLF

– Tilsynstallene indikerer at hele tre fjerdedeler av sjåførene som kjører for de utenlandske virksomhetene i Norge ikke får den lønnen de skal ha. Det er en uholdbar situasjon, fortalte Hauglie.

Samtidig får stadig flere transportkjøpere nå øynene opp for det økende skillet mellom kvalitetstransport og lavpristransport. Mange har gått så langt som å nekte å ta imot varer fra aktører som ikke har utstyr og kompetanse i orden.

– Det foregår helt klart en oppvåkning blant enkelte transportkjøpere. Da er det viktig at myndighetene følger opp og belønner transportselskaper som driver seriøst, sier NLF-direktøren.

Tilbyr en ny «gullstandard»

Han peker på flere mulige løsninger, hvor kanskje den mest sentrale i tiden som kommer vil være Fair Transport-merkevaren.

– Dette er «gullstandarden» som transportbedrifter nå kan slutte seg til. Det sertifiseres i disse dager flere hundre bedrifter etter en rekke målbare parametere, som i løpet av kort tid vil bli tilgjengelig i en søkbar database hvor kvalitetsbevisste transportkjøpere enkelt kan finne en transportør som oppfyller kravene.

NLF-direktør Geir A. Mo. Foto: NLF

Samtidig understreker han at kvalitet ikke er gratis.

– De som bare tenker på pris ved bestilling av frakt vil stadig oftere merke at det slett ikke lønner seg i lengden. Myndighetene har varslet økte sanksjoner og medvirkningsansvar også mot transportkjøpere. Hvis du derimot driver en seriøs bedrift og ønsker pålitelig, trafikksikker, miljøbevisst og ikke minst sosialt ansvarlig transport, da er Fair Transport løsningen. Og det er slik man sparer penger på sikt, avslutter Mo.

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

Til toppen