Nå får du milesBIO HVO100 på Circle K

Nå får du milesBIO HVO100 på Circle K

Circle K Norge har lansert milesBIO HVO100, en fornybar diesel med miles additiv som reduserer CO2-utslippene med inntil 90 prosent og drivstoffkostnadene med inntil 2,3 prosent.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Vi ønsker at det skal være mulig å fylle miljøvennlig drivstoff uten at det går på bekostning av kvalitet. Derfor har vi lansert milesBIO HVO 100, et drivstoff som er laget av fornybare råvarer og som reduserer CO2-utslippene med inntil 90 prosent sammenlignet med fossil diesel, sier Anders Kleve Svela, kategorisjef drivstoff i Circle K Norge AS.

Inntil 90 prosent CO2-reduksjon

Den offisielle åpningen av milesBIO HVO100 fant sted på Circle K Økern i Oslo tirsdag 19. september med representanter fra de 20 største bedriftskundene (B2B) til stede.

Circle K har tro på at flytende drivstoff er en del av løsningen fremover. I 2017 er milesBIO HVO100 fra Circle K basert på brukt frityrolje (UCO).

- milesBIO HVO100 laget av avfall har inntil 90 prosent CO2-reduksjon sammenlignet med CO2-utslippene ved bruk av fossil diesel. milesBIO er også tilsatt multifunksjonsadditiv, som både rengjør og beskytter motoren. Vi har dessuten testet milesBIO HVO100 mot standard HVO uten additiv. Dette er gjort i en kundetest der vi undersøkte forbruket ved bruk av HVO100 med og uten miles additiv. Resultatene viser at man kan redusere drivstofforbruket med inntil 2,3% ved bruk av milesBIO HVO100, sier Anders Kleve Svela.

milesBIO HVO100 er Circle Ks beste fornybare diesel. Til tross for at råstoffene som er brukt for å lage milesBIO HVO100 er 100 prosent fornybare, er produktkvaliteten tilnærmet lik som fossil diesel. Det betyr at produktet har en rekke positive fordeler. Blant annet tåler dette drivstoffet kulde minst like godt som fossil diesel og det tiltrekker seg ikke vann. milesBIO HVO100 er derfor vært godt egnet til bruk gjennom hele året.

Rett inn i motoren på de fleste motorer i tyngre kjøretøy

CO2-reduksjon ved bruk av milesBIO HVO100 fra vegetabilske oljer vil variere og være avhengig av type råstoff. Circle K garanterer imidlertid at CO2-reduksjonen ved bruk av milesBIO HVO100 alltid vil være høyere enn 50 prosent sammenlignet med fossil diesel, jamfør kravene som stilles i EU sitt fornybardirektiv.

- Noe av det beste med milesBIO HVO100 er at det kan brukes rett inn i de fleste motorer i tyngre kjøretøy. De fleste motorleverandører har godkjent dette. Vi anbefaler likevel at du alltid undersøker med motorleverandøren om din motor tåler milesBIO HVO100 før bruk. milesBIO HVO100 fra Circle K er i tråd med den norsk og europeiske standarden for HVO diesel, NS-EN15940, sier Kleve Svela, som er ansvarlig for drivstoff i den norske enheten av Circle K.

milesBIO HVO100 er tilgjengelig på utvalgte stasjoner og truckanlegg i Sør-Norge.

*Reduksjon i drivstofforbruk ved bruk av milesBIO HVO100 avhenger av den enkelte motor, sjåførens kjørestil og de generelle kjøreforholdene.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen