Næringslivets NOx-fond støtter utslippsreduksjoner

Næringslivets NOx-fond støtter utslippsreduksjoner

Over 800 bedrifter betaler inn 600 mill. kroner årlig til NOx-fondet. Bedriftene slipper da fiskal NOx-avgift. Fondet støtter tiltak som reduserer NOx-utslipp i bedriftene.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Til nå har fondet behandlet over 1500 søknader. Utslippene av NOx er redusert med 27 000 tonn årlig. Innen utløp av 2017 skal ytterligere 7 000 tonn NOx reduseres for å oppfylle forpliktelsene i Miljøavtalen om NOx mellom 15 næringsorganisasjoner og Klima- og Miljødepartementet.

Totale norske utslipp er 156 000 tonn. Omlegging til bruk av gass i ferjer, passasjerfartøy og i industrien, bruk av batterier i skip og landstrøm, samt rensetiltak er eksempler på tiltak. Støtten kan bli opptil 80 % av medgåtte kostnader for bedriftene. For mer informasjon:  www.nho.no/nox

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

LOGISTIKK/ 8. april 2019

Satser på bærekraftig vekst

Dachser rapporterte en betydelig vekst også for 2018. Logistikkleverandøren økte nettoomsetningen med 5,5 prosent til 5,57 milliarder euro. I likhet med året før økte antall forsendelser med 2,5 prosent, til 83,7 tonn, og antall tonn økte med 3,0 prosent, til 41,3 tonn. Med totalt 30 609 ansatte, en økning på 1511 fra året før, er Dachsers arbeidsstyrke større enn noen gang. Les hele saken

Til toppen