Næringslivets NOx-fond støtter utslippsreduksjoner

Næringslivets NOx-fond støtter utslippsreduksjoner

Over 800 bedrifter betaler inn 600 mill. kroner årlig til NOx-fondet. Bedriftene slipper da fiskal NOx-avgift. Fondet støtter tiltak som reduserer NOx-utslipp i bedriftene.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Til nå har fondet behandlet over 1500 søknader. Utslippene av NOx er redusert med 27 000 tonn årlig. Innen utløp av 2017 skal ytterligere 7 000 tonn NOx reduseres for å oppfylle forpliktelsene i Miljøavtalen om NOx mellom 15 næringsorganisasjoner og Klima- og Miljødepartementet.

Totale norske utslipp er 156 000 tonn. Omlegging til bruk av gass i ferjer, passasjerfartøy og i industrien, bruk av batterier i skip og landstrøm, samt rensetiltak er eksempler på tiltak. Støtten kan bli opptil 80 % av medgåtte kostnader for bedriftene. For mer informasjon:  www.nho.no/nox

SOFTWARE/13. juli 2018

Bruker teknologi for å effektivisere flyplassdriften

Etter at Widerøe Ground Handling inngikk avtalen om å overta store deler av bakkevirksomheten til SAS, trengte de et felles støttesystem for å håndtere driften på best mulig måte. Med bistand fra Lexit Group har de kommet frem til en optimal løsning. Les hele saken

ALKOLÅS/11. juli 2018

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer inkludert monteringsanvisning om bruk av alkolås på nye biler innen 2021. Målet er å bidra til å halvere antall dødsulykker i trafikken. Det er bladet Autocar som nylig setter fokus på EUs sikkerhetsliste som består av alkolås, automatisk nødbrems, trøtthetsvarsler, svart boks, automatisk nødblink, intelligent fartsholder, fil-assistent, bedre fotgjengerbeskyttelse, ryggekamera og sensorer, bedre passasjerbeskyttelse og forbedrede sikkerhetsbelter. Les hele saken

KOLLEKTIVTRANSPORT/10. juli 2018

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. Les hele saken

Til toppen