Næringslivets NOx-fond støtter utslippsreduksjoner

Næringslivets NOx-fond støtter utslippsreduksjoner

Over 800 bedrifter betaler inn 600 mill. kroner årlig til NOx-fondet. Bedriftene slipper da fiskal NOx-avgift. Fondet støtter tiltak som reduserer NOx-utslipp i bedriftene.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Til nå har fondet behandlet over 1500 søknader. Utslippene av NOx er redusert med 27 000 tonn årlig. Innen utløp av 2017 skal ytterligere 7 000 tonn NOx reduseres for å oppfylle forpliktelsene i Miljøavtalen om NOx mellom 15 næringsorganisasjoner og Klima- og Miljødepartementet.

Totale norske utslipp er 156 000 tonn. Omlegging til bruk av gass i ferjer, passasjerfartøy og i industrien, bruk av batterier i skip og landstrøm, samt rensetiltak er eksempler på tiltak. Støtten kan bli opptil 80 % av medgåtte kostnader for bedriftene. For mer informasjon:  www.nho.no/nox

BIODRIVSTOFF/18. oktober 2018

Omsetningen av avansert biodrivstoff øker

Tall fra Skattedirektoratet viser at omsetningen av avansert biodrivstoff i første halvdel av 2018 har økt betydelig sammenliknet med fjoråret. – En gledelig utvikling, mener Drivkraft Norge og Nobio, som begge er en del av samarbeidet Biodrivstoff 2030. Organisasjonene advarer mot å gjøre kortsiktige endringer i biodrivstoffpolitikken. Les hele saken

KJØRETØY/16. oktober 2018

En milepæl for Volvo FH – bil nummer 1 million ble levert på IAA i Hannover

Volvo Trucks‘ flaggskip, Volvo FH, feirer 25 års jubileum i år og er en av transportbransjens største suksesser noensinne. Nå har jubileumsbilen passert en ny spennende milepæl. Den 19. september ble Volvo FH nummer 1 million overlevert til en stolt kunde på IAA-messen i Hannover av Claes Nilsson, president i Volvo Trucks. Les hele saken

Til toppen