Nei til bompengeavgift for taxier på flyplassen

Nei til bompengeavgift for taxier på flyplassen

Det innføres bompengeavgift for taxier på Sola og Flesland flyplass. I første omgang skal avgiften være 10 kroner, men det er allerede varslet at den vil øke i løpet av kort tid.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Det er uforståelig at Avinor får lov til å kreve bompenger, når Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet er samferdselsminister. Nå får vi en ny bompengeavgift, som gjør drosjeturene dyrere for passasjerene, sier Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund.

[factbox id="1"]

Det er parkeringsselskapet Europark som har fått oppgaven å drifte det nye systemet ved Sola og Flesland flyplass. Det er distribuert et avtaleoppsett som Avinor ønsker at taxisentralene, og eventuelt drosjeeierne, skal underskrive. Det er hevdet at man er nødt til å skrive under avtalen for å få lov til å hente passasjerer på lufthavnene. Norges Taxiforbund mener Avinors opplegg er både ulovlig og politisk uklokt.

- Dersom næringens aktører skulle velge å tiltre avtalen, ville man akseptert at Europark både kan forestå tildeling av turer til den enkelte taxi, samt iverksette sanksjoner etter egne retningslinjer. Dette er i strid med lovgivningen. Europark har ingen rett til å utestenge taxier fra å hente passasjerer på flyplassene, sier Trevland.

Norges Taxiforbund har fått utført en juridisk vurdering av systemet Avinor vil innføre, og mener på den bakgrunn at innføringen av avgift og mulighet for utestengelse av drosjer, vil være ulovlig. Systemet Avinor vil innføre mangler både tilstrekkelig rettslig grunnlag, samt at det vil gripe inn i taxinæringens plikter og rettigheter etter yrkestransportregelverket. I tillegg kommer at systemet vil kunne være i strid med konkurransereglene.

- Vi har bedt Samferdselsdepartementet om tilbakemelding. Drosjenæringen har jo både plikt og rett til å betjene markedet, uten at kundens skal betale ekstra avgift for at taxien kommer, avslutter Trevland.

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

LOGISTIKK/17. august 2018

Bygger nytt logistikksenter i Hirtshals

Color Line bygger et logistikksenter på totalt 18 000 m2 i Hirtshals. I tråd med Color Lines miljøprofil bygges senteret etter danske standarder og krav der bærekraftige løsninger er prioritert. Det første spadetaket tas fredag, og de første 9 400 m2 av bygget vil stå klare i september 2019. Les hele saken

Til toppen