Nei til bompengeavgift for taxier på flyplassen

Nei til bompengeavgift for taxier på flyplassen

Det innføres bompengeavgift for taxier på Sola og Flesland flyplass. I første omgang skal avgiften være 10 kroner, men det er allerede varslet at den vil øke i løpet av kort tid.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Det er uforståelig at Avinor får lov til å kreve bompenger, når Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet er samferdselsminister. Nå får vi en ny bompengeavgift, som gjør drosjeturene dyrere for passasjerene, sier Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund.

[factbox id="1"]

Det er parkeringsselskapet Europark som har fått oppgaven å drifte det nye systemet ved Sola og Flesland flyplass. Det er distribuert et avtaleoppsett som Avinor ønsker at taxisentralene, og eventuelt drosjeeierne, skal underskrive. Det er hevdet at man er nødt til å skrive under avtalen for å få lov til å hente passasjerer på lufthavnene. Norges Taxiforbund mener Avinors opplegg er både ulovlig og politisk uklokt.

- Dersom næringens aktører skulle velge å tiltre avtalen, ville man akseptert at Europark både kan forestå tildeling av turer til den enkelte taxi, samt iverksette sanksjoner etter egne retningslinjer. Dette er i strid med lovgivningen. Europark har ingen rett til å utestenge taxier fra å hente passasjerer på flyplassene, sier Trevland.

Norges Taxiforbund har fått utført en juridisk vurdering av systemet Avinor vil innføre, og mener på den bakgrunn at innføringen av avgift og mulighet for utestengelse av drosjer, vil være ulovlig. Systemet Avinor vil innføre mangler både tilstrekkelig rettslig grunnlag, samt at det vil gripe inn i taxinæringens plikter og rettigheter etter yrkestransportregelverket. I tillegg kommer at systemet vil kunne være i strid med konkurransereglene.

- Vi har bedt Samferdselsdepartementet om tilbakemelding. Drosjenæringen har jo både plikt og rett til å betjene markedet, uten at kundens skal betale ekstra avgift for at taxien kommer, avslutter Trevland.

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

BOMPENGER/21. februar 2019

– Dette er bare bompenger på en ny måte

Stortinget bestemte seg tirsdag for å bestille «en utredning av ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning». – Vi er overrasket og skuffet. Dette løser ikke noe som helst, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF. Les hele saken

Til toppen