NHO og LO ønsker sterkere godssatsing

NHO og LO ønsker sterkere godssatsing

Det transportetatene legger opp til for gods på jernbane i sitt forslag til neste Nasjonal transportplan (NTP), blant annet 20 milliarder kroner i en tiltakspakke, er ikke tilstrekkelig, mener NHO og LO.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Vi mener det er viktig at tiltakene videreføres og styrkes i arbeidet med stortingsmeldingen. Man kan nesten si at det «står om livet» for gods på jernbane, sier NHOs næringspolitiske direktør Ingebjørg Harto.

[factbox id="1"]

- Vi opplever en kraftig befolkningsøkning og større etterspørsel etter varer og tjenester. Med et ønske om å legge bedre til rette for klimavennlig transport, vil gods på jernbane være en viktig bidragsyter, sier LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen.

For næringslivet og arbeidstakeren er det viktig at jernbanen får de rammebetingelser og den prioriteringen som er nødvendig for å sikre at godstrafikk på bane også skjer i fremtiden, mener de to sentrale organisasjonene i norsk arbeidsliv. I den sammenhengen er det viktig å få på plass en velfungerende Alnabru-terminal og styrke transportkorridoren mot kontinentet.

Norge har siden 1980-tallet vært gode til å transportere gods på jernbane. Men mange år med nedprioritering av jernbaneinfrastrukturen har ført til driftsavbrudd, innstillinger og usikkerhet for godkundene. Siden 2008 har det vært en nedgang i mengde gods som transporteres på bane, men en liten utflating de siste årene.

NHO og LO mener det er viktig at etatens planforslag innenfor gods på jernbane danner «bunnplanke» på hvilket nivå som bør legges inn når NTP legges frem neste år.

KJØRETØY/24. mai 2018

En lastebil lastet med fremtidens hydraulikk

– Med Rexroth Roadshow kommer vi ut til våre kunder og får lokalt anledning til å vise frem det ypperste av tekniske løsninger og innovative produkter. Vi ser frem til noen spennende sparringsdager med våre kunder, sier Thomas Solvang, divisjonssjef for industrielle applikasjoner ved Bosch Rexroth. Les hele saken

Til toppen