NHO og LO ønsker sterkere godssatsing

NHO og LO ønsker sterkere godssatsing

Det transportetatene legger opp til for gods på jernbane i sitt forslag til neste Nasjonal transportplan (NTP), blant annet 20 milliarder kroner i en tiltakspakke, er ikke tilstrekkelig, mener NHO og LO.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Vi mener det er viktig at tiltakene videreføres og styrkes i arbeidet med stortingsmeldingen. Man kan nesten si at det «står om livet» for gods på jernbane, sier NHOs næringspolitiske direktør Ingebjørg Harto.

[factbox id="1"]

- Vi opplever en kraftig befolkningsøkning og større etterspørsel etter varer og tjenester. Med et ønske om å legge bedre til rette for klimavennlig transport, vil gods på jernbane være en viktig bidragsyter, sier LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen.

For næringslivet og arbeidstakeren er det viktig at jernbanen får de rammebetingelser og den prioriteringen som er nødvendig for å sikre at godstrafikk på bane også skjer i fremtiden, mener de to sentrale organisasjonene i norsk arbeidsliv. I den sammenhengen er det viktig å få på plass en velfungerende Alnabru-terminal og styrke transportkorridoren mot kontinentet.

Norge har siden 1980-tallet vært gode til å transportere gods på jernbane. Men mange år med nedprioritering av jernbaneinfrastrukturen har ført til driftsavbrudd, innstillinger og usikkerhet for godkundene. Siden 2008 har det vært en nedgang i mengde gods som transporteres på bane, men en liten utflating de siste årene.

NHO og LO mener det er viktig at etatens planforslag innenfor gods på jernbane danner «bunnplanke» på hvilket nivå som bør legges inn når NTP legges frem neste år.

ELEKTRISK/19. november 2018

22 statlige millioner til batterifartøy som skal operere i Oslofjorden

Det prisvinnende fartøyet Future of the Fjords får et søsterskip: Med 22 millioner fra Enova kan rederiet The Fjords neste år seile utslippsfritt med nok et hel-elektrisk turistfartøy. Denne gangen i Oslos nærområde. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen