Noe vekst ved Oslo Lufthavn

Noe vekst ved Oslo Lufthavn

Trafikken ved Oslo Lufthavn gikk opp med nesten 3 prosent i februar sammenlignet med samme måned i fjor.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Utlandstrafikken til og fra Oslo Lufthavn gikk opp med 4,3 og innlandstrafikken gikk opp med 1,4 prosent. Totalt reiste 1 688 800 passasjerer til eller fra Oslo Lufthavn forrige måned, en oppgang på 2,9 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

[factbox id="1"]

Trafikken til og fra Trondheim er størst ved Norges hovedflyplass, 151 824 passasjerer reiste mellom byene, en oppgang på 3 prosent. Størst vekst av de ti største destinasjonene opplever ruten mellom Oslo og Amsterdam, med en oppgang på 11 prosent.

Så langt i år har 3 292 601 passasjerer reist til eller fra Oslo Lufthavn. Det er 0,5 prosent flere enn i løpet av samme periode i fjor. Antallet flybevegelser (avganger og landinger) gikk ned med 3,8 prosent.

Svak vekst ved Avinors flyplasser

Totalt gikk passasjertrafikken ved Avinors flyplasser opp med 0,3 prosent, og i alt reiste 3 499 805 passasjerer til og fra Avinors flyplasser i februar.

Blant de andre større lufthavnene opplevde Bergen lufthavn en nedgang på 2,9 prosent, Stavanger lufthavn 2,2 prosent – og Trondheim lufthavn 1,2 prosent.

Antall flybevegelser (avganger og landinger) på Avinors flyplasser gikk ned med 4,6 prosent. Så langt i år har 6 834 830 passasjerer reist til og fra Avinors flyplasser. Det er 1,8 prosent færre enn i løpet av samme periode i fjor.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen