Norge på toppen av statistikken for Europas sikreste nye biler

Norge på toppen av statistikken for Europas sikreste nye biler

Norske bilforhandlere tilbyr kremen av sikre biler. Nær 70 prosent av nye biler på norske veier har 5 stjerner i Euro NCAP. Se videoen der Volvo S90 krasjtestes.

  • Kjøretøy
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Norske importører har vært veldig flinke til å velge biler med høyeste sikkerhet. Forbrukerne er avhengige av importørenes utvalg, det bestemmer egentlig hvor sikre biler vi kan kjøre, sier Henning Fransplass i Vegdirektoratet.

Sammen med Finland ligger Norge på toppen av statistikken for Europas sikreste nye biler. Tallene er fra 2013.

Han understreker at biler med karakter helt ned til 1 stjerne er godkjent i Norge, men bransjen har strukket seg for å kunne tilby trafikantene de aller sikreste bilene.

Utviklingen er drevet av bransjen

– Når det gjelder tiltak som bedrer miljøet har myndighetene ligget foran bilindustrien. Men det er industrien selv som har vært aktiv pådriver for å utvikle mer trafikksikre biler. Nå kommer myndighetene mer på banen med sterkere krav om sikkerhet, sier Fransplass.

Eksempler på ny teknologi som øker sikkerheten på veiene er biler med automatisk fartstilpasning, kjørefeltvarsler og automatisk nødbremsesystem – ref TØI rapporten Førerstøttesystemer – Status og potensial for fremtiden.

I denne videoen kan du se krasjtesten av Volvo S90/V90.

[youtube id="yi3afe2s3gA"]

Ikke god nok sikkerhet for fotgjengerne

Rapporten fra EU «How safe are new cars sold in the EU» slår fast at det er et stort potensiale for å øke fotgjengernes sikkerhet. Antall trafikkdrepte fotgjengere har gått ned med 41 prosent de siste ti årene, mens dødstallene for bilførere er redusert med 53 prosent i samme periode. Statistikken viser også at 68 prosent av forulykkede fotgjengere dør etter kollisjon med bil.

Se også EU rapporten «Redning av liv, forbedret sikkerhet av biler i EU»

Euro NCAP har lagt økt vekt på hensynet til fotgjengernes sikkerhet når de deler ut de høythengende stjernene, men det utgjør fortsatt på bare 20 prosent av grunnlaget.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen