Norges første elbusser i rute

Norges første elbusser i rute

Elbiler har blitt mer og mer populært i Norge. Nå har også elbusser gjort sitt inntog på markedet. Et pilotprosjekt av Boreal Transport har sendt Norges to første elektriske busser ut i rute mellom Stavanger og Sandnes.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

150 tonn mindre CO2

[factbox id="1"]

Rutebussene kjører en rundtur på omtrent 35 kilometer, som vil utgjøre 350 kilometer daglig. Boreal Transport har som mål at hver av bussene skal tilbakelegge 70 000 kilometer i året, og dermed redusere CO2-utslippene med omkring 75 tonn hver, hvert år. Bussene har verken CO2- eller NOx-utslipp.

Boreal mener offentlig støtte er nødvendig i pilotprosjekter som er med på gjøre transportsektoren miljøvennlig. Prosjektet har fått støtte av Enova på 2,2 millioner kroner. Enovas markedssjef for transport, Petter Hersleth, sier en energieffektiv og miljøvennlig transportsektor er en forutsetning for å nå lavutslippssamfunnet. Han mener samtidig at el-teknologien for store kjøretøy er upløyd mark enn for privatbiler.

Det å demonstrere at elektriske busser fungerer, og skaffe seg driftserfaring, er veldig viktig på veien mot å gjøre kollektivtransporten mer klimavennlig, sier Hersleth i en pressemelding.

[img id="1"]

Flere følger prosjektet

 

Ruter har også ambisjoner om å innføre elbusser i Oslo i årene som kommer. Boreals pilotprosjekt vil bidra med ny kunnskap og nyttige erfaringer om tilrettelegging for overgang til elektrisk bussdrift. Konsernsjef i Boreal Transport, Kjetil Førsvoll, sier de vil høste erfaring ved å følge utviklingen av bussenes egenskaper i driftsårene.

Bussene skal ikke skånes for noe. De skal kjøres i rushtiden, på trafikktunge, kuperte og lange ruter.

- Vi ønsker også å kjøre bussene i streng kulde for å teste rekkevidde og driftssikkerhet. Vi skal registrere og analysere alle feil og mangler, alt fra tekniske utfordringer til hvordan passasjerene opplever reisen.
Dette håper vi andre kan dra nytte av, avslutter Førsvoll i pressemeldingen.

[img id="2"]

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

LOGISTIKK/17. august 2018

Bygger nytt logistikksenter i Hirtshals

Color Line bygger et logistikksenter på totalt 18 000 m2 i Hirtshals. I tråd med Color Lines miljøprofil bygges senteret etter danske standarder og krav der bærekraftige løsninger er prioritert. Det første spadetaket tas fredag, og de første 9 400 m2 av bygget vil stå klare i september 2019. Les hele saken

Til toppen