Norges første meieri på kukraft
(Foto: TINE)

Norges første meieri på kukraft

– Meieriet på Sem blir Norges første meieri på kukraft, det vil si biogass laget av kumøkk, sier konserndirektør for produksjon i Tine, Per Ivar Berg. Tine har inngått avtale med Skagerak Energi om leveranse av biogass til meieriet på Sem.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Meieriet har fram til i dag basert seg på el og naturgass, men inngår nå en avtale med Skagerak om leveranser av biogass basert på kumøkk og avfall hos Greve Biogass. Den innebærer at Tine kjøper biogass for 2,5 millioner kroner i året. Ved å gå over til biogass på Sem reduserer Tine utslippet fra meierivirksomheten med 800 tonn CO2 årlig.

Tar grep for å nå klimamålene

Kjøp av biogass gir en merkostnad på 500 000 kroner i året, men vårt mål om 100 prosent fornybar energi både på produksjons- og transportsiden i 2025 krever at vi gjør slike grep. I det perspektivet er vi villige til å ta noen merkostnader i påvente av at markedet skal modne og tilby lavere priser, sier Berg.

Aktiv rolle i det grønne skiftet

Høsten 2017 lanserte Tine sitt kukraft-program. Da inngikk Tine en avtale med Skagerak om leveranse av biogass til 50 biler fram mot 2023. De første bilene på kukraft begynte å rulle på veiene i Vestfold og Telemark i oktober i fjor.

– Tine ønsker å spille en aktiv rolle i det grønne skiftet. Produksjonsanleggene våre benytter seg i dag av 80 prosent fornybar energi, og grepet på Sem er ett av flere tiltak vi vil gjennomføre framover for å bli 100 prosent fornybare. At våre egne kuer har hovedrollen med å redusere klimagassutslippet til hvert melkeglass du og jeg drikker, er utrolig spennende, avrunder Berg.

Skagerak gleder seg over samarbeidet

– Bruk og kast er dårlig for miljøet! Derimot er bruk og kast - og bruk, utrolig bra for miljøet. Rett og slet dritbra! Biogass er det beste eksempelet på en perfekt sirkulær økonomi, der gammelt avfall nyttiggjøres uten at det medfører nytt avfall. Vi er derfor veldig glade for at Tine blir med og tar på seg ledertrøya inn mot det grønne skiftet, sier Frode Halvorsen, administrerende direktør i Skagerak Naturgass.

Med denne avtalen forankrer vi et nært og langsiktig samarbeid med Tine om å utnytte lokale avfallsressurser på en bærekraftig måte. Tine og Skagerak deler ambisjonene om et fremtidsrettet og bærekraftig samfunn, legger Halvorsen til.  

Snart står også fyllestasjonene for flytende biogass ferdige. Da vil de virkelig tunge kjøretøyene kunne fylle ren flytende kukraft rett på tanken.

– Biogass høres nesten for godt ut til å være sant. Bortsett fra at det er sant og for industri, transport og marin sektor og ikke minst miljøet er biogassen et helt unikt grønt produkt, avslutter Frode Halvorsen i Skagerak.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen