NSB: 2,4 millioner flere på toget

NSB: 2,4 millioner flere på toget

NSB-konsernet hadde et driftsresultat på nær 1,7 milliarder kroner i årets åtte første måneder. – Det er fremgang i alle forretningsområder, og spesielt persontogvirksomheten går godt, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

  • Logistikk
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

NSB-konsernet hadde driftsinntekter på vel 9,8 milliarder kroner etter årets første åtte måneder, opp fra 9,7 milliarder kroner i samme periode året før. Driftsresultatet ble nær 1,7 milliarder kroner, mot 1 milliard i samme periode i 2014, en økning på 63,7 prosent.

Kraftig reisevekst

– NSB har forbedret togtilbudet, noe som har bidratt til en fortsatt sterk vekst i antall passasjerer, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Det var 44,1 millioner reiser med togene til NSB og NSB Gjøvikbanen AS i årets åtte første måneder. Det er 2,4 millioner flere reiser enn i samme periode i fjor, en vekst på 5,7 prosent.

Persontogvirksomheten hadde et driftsresultat på 784 millioner kroner per 2. tertial, mot 620 millioner kroner i 2014.

NSB har forbedret togtilbudet

– Vi fortsetter nå fornyingen av togparken, og fikk i forslag til statsbudsjett for 2016 politisk klarering for å kjøpe 26 nye tog slik at vi kan forbedre tilbudet til de reisende ytterligere, sier Isaksen.

Den gode passasjerutviklingen er en trend som har gått over flere år. Dersom passasjertallene utvikler seg på samme nivå resten av året, vil NSB ha en passasjervekst på vel 26 prosent fra 2011 til 2015. I 2014 ble det foretatt vel 10 millioner flere reiser enn i 2011.

– Det er godt å se at satsingen på jernbane fører til at flere velger å reise miljøvennlig med toget, sier Isaksen.

Fremgang for buss og gods

Nettbuss hadde et driftsresultat på 144 millioner kroner per 2. tertial, mot 94 millioner kroner i 2014. Tallet på reiser i samme periode var 68,1 millioner.

CargoNet hadde et driftsresultat på 12 millioner kroner per 2. tertial, mot -68 millioner kroner i 2014.

Det er spesielt gledelig å se at godsvirksomheten vår leverer positive resultater

– Det er spesielt gledelig å se at godsvirksomheten vår leverer positive resultater etter omfattende omstillingsprosesser i CargoNet, sier Isaksen.

Solid i eiendom og vedlikehold

Med jernbanereformen skal to av NSB-konsernets virksomheter, ROM Eiendom og Mantena (NSBs vedlikeholdsselskap), overføres til staten.

– Begge selskapene viser gode resultater, og jeg føler meg sikker på at de vil lykkes også i sitt nye eierskap, sier Isaksen.

Begge selskapene viser gode resultater

ROM Eiendom hadde et driftsresultat på 670 millioner kroner per 2. tertial, mot 339 millioner kroner i 2014. Økningen skyldes i stor grad en positiv verdiutvikling i selskapets eiendommer.

Mantena øker driftsresultatet til 67 millioner kroner per 2. tertial, mot 38 millioner kroner i 2014.

Hele tertialrapporten finner du her.

SOFTWARE/13. juli 2018

Bruker teknologi for å effektivisere flyplassdriften

Etter at Widerøe Ground Handling inngikk avtalen om å overta store deler av bakkevirksomheten til SAS, trengte de et felles støttesystem for å håndtere driften på best mulig måte. Med bistand fra Lexit Group har de kommet frem til en optimal løsning. Les hele saken

ALKOLÅS/11. juli 2018

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer inkludert monteringsanvisning om bruk av alkolås på nye biler innen 2021. Målet er å bidra til å halvere antall dødsulykker i trafikken. Det er bladet Autocar som nylig setter fokus på EUs sikkerhetsliste som består av alkolås, automatisk nødbrems, trøtthetsvarsler, svart boks, automatisk nødblink, intelligent fartsholder, fil-assistent, bedre fotgjengerbeskyttelse, ryggekamera og sensorer, bedre passasjerbeskyttelse og forbedrede sikkerhetsbelter. Les hele saken

KOLLEKTIVTRANSPORT/10. juli 2018

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. Les hele saken

Til toppen