”TESLA-BÅT”: På grunn av den store etterspørselen valgte Tesla like før jul å sende en den oversjøisk bilbåten ”Glovis Courage” direkte fra Zeebrugge til Drammen med hele 780 Tesla-biler ombord.
”TESLA-BÅT”: På grunn av den store etterspørselen valgte Tesla like før jul å sende en den oversjøisk bilbåten ”Glovis Courage” direkte fra Zeebrugge til Drammen med hele 780 Tesla-biler ombord. (Foto: Knut Brevik Andersen)

Ny bilrekord på Drammen havn

Bilene strømmer inn Drammensfjorden for tiden. I fjor ble det satt ny importrekord ved Drammen havn for tredje året på rad.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

På landsbasis ble det registrert 158.650 nye personbiler i fjor. Dette er det tredje største nybilsalget i historien, bare slått av de store ”jappe”-årene i 1986 og 1985. Økningen i bilsalget er på 2,6 prosent i forhold til 2016. 

Over 20 prosent av bilene som ble solgt i Norge i fjor var nullutslippsbiler, mens salget av dieselbiler fortsetter å falle.

Tesla

Også ved Drammen havn ble bilrekordene slått for tredje året på rad. I fjor kom det inn hele 111.547 biler, noe som er over 2000 mer enn året før.

Over 70 prosent av alle elbiler, som kommer til Norge, går nå via Drammen havn. Og importen av elbiler skjøt i været helt på slutten av 2017. Årsaken til dette var at det i forbindelse med neste års statsbudsjett ble varslet at avgiftene på de dyreste og tyngste elbilene kunne komme til å øke over nyttår. Dette førte til at mange gikk til bestilling av ny elbil, og da spesielt Tesla. Totalt ble det importert 6.387 Tesla-modeller over Drammen havn i 2017.

REKORD-DUO: Styreformann Johan Baumann(t.v.) og havnedirektør Einar Olsen kan glede seg over nok et sterkt år ved Drammen havn med ny bilrekord og et driftsresutlat på 21 millioner kroner i 2017. Foto: Torbjørn Tandberg

Når det gjelder container-trafikken, og annen godstrafikk, så ligger det på samme nivå som i 2016.

Mer miljøvennlig

Styreformann ved Drammen havn, Johan Baumann, er veldig fornøyd med aktiviteten og de nye milepælene som er nådd og de viktige investeringene og tiltakene som har vært gjort ved Drammen havn i 2017.

– Noe av det aller mest gledelige er at vi på slutten av fjoråret fikk gjenåpnet de to containersporene våre der det umiddelbart ble stor aktivitet. Blant annet så kjører nå rederiene Maersk og Unifeeder containere med tog til Trondheim. Så dette er et veldig viktig miljøprosjekt som skaper grunnlag for at gods fra Drammen havn kan kobles til hele jernbanenettet i Norge, påpeker Baumann.

Stort overskudd 

I 2017 ble det forøvrig investert over 15 millioner kroner i asfaltering, internveier og utfyllinger ved Drammen havn som også går bra økonomisk med et driftsresultat på 21 millioner kroner. 

– Dette er et resultat som vi er svært fornøyd med, og det er samtidig et overskudd som er kjærkomment med tanke på de store investeringene vi skal gjennomføre i tiden som kommer. Dette er midler som i sin helhet brukes på å viderutvikle Drammen havn, opplyser havnedirektør Einar Olsen som tror 2018 vil bli preget av forslaget til ny reguleringsplan for Holmen der det blant annet er lagt inn tiltak som ny kai, utfyllinger, nye lagerfasiliteter og utvidelse av jernbaneterminalen.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen