Ny godskorridor Oslo-Palermo

Ny godskorridor Oslo-Palermo

I dag knyttes det norske jernbanenettet til en ny godskorridor i Europa. Nordmannen Bjørn Kristiansen er ny styreleder for Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor, forkortet ScanMed.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- En ny godskorridor på jernbane gjennom Europa med forgreining til Oslo gjør det mer attraktivt å velge bane når gods skal fraktes til og fra Norge. Den nye korridoren bidrar dermed til å styrke jernbanens konkurransekraft, sier Kristiansen, som til daglig er trafikk- og markedsdirektør i Jernbaneverket. Han legger til at nå bygges de nasjonale systemene gradvis ned, slik at det blir mulig å bestille kapasitet på ett og samme sted.

Oslo via Kornsjø

[img id="1"]

I arbeidet med å lede korridoren, som også kalles Godskorridor 3, får nordmannen følge av svenske Lars Stenegard, som blir daglig leder. Stenegard har bakgrunn fra Trafikverket. EU fastsatte i 2010 at hele ni godskorridorer skulle opprettes. Forskriftsendringen innebærer at godskorridoren på jernbanen mellom Stockholm og Palermo via Malmø–København–Innsbruck–Verona utvides til Oslo via Kornsjø i Halden.

Høyere prioritet for gods

Det er styret for Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor som utarbeider tilbudet, og prosedyrer for koordinering av trafikkstyring langs korridoren.

Det legges opp til at internasjonale godstog skal få høyere prioritet enn i dag, men at gods- og persontrafikkens behov for prioritering skal balanseres. Økt koordinasjon mellom infrastrukturforvaltere på tvers av landegrenser skal dessuten sikre flere og bedre ruteleier for godstogene.

Mer gods på bane

[img id="2"]

Målet med godskorridorarbeidet er å sørge for at godstogene skal blir høyere prioritert, slik at mer gods fraktes med tog.

- Alt som bidrar til å gjøre det mer attraktivt å velge jernbane for frakt av gods, er bra. Det store løftet for å få mer gods over på jernbane i Norge, er å bedre infrastrukturen. Men samarbeid som dette vil også ha betydning. Vi er svært fornøyd med at det er sørget for etablering av korridoren til Oslo og Norge, sier Kristiansen.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen