Uno-X Hydrogen Hvam.
Uno-X Hydrogen Hvam. (Foto: Uno-X Hydrogen)

Nye muligheter for hydrogenstøtte

Enova er nå ute med en ny konkurranse om investeringsstøtte til bygging av fyllestasjoner for hydrogen.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Hydrogen kan etter hvert få en viktig rolle å spille når transportsektoren skal bli utslippsfri. Med denne støtteordningen reduserer vi kostnader og risiko for aktører som allerede nå ønsker å være med på å bygge markedet for hydrogen, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Enova startet i 2017 med årlige utlysinger om investeringsstøtte for etablering av hydrogenstasjoner, for å legge til rette for å ta i bruk hydrogen og bidra til læring om bruk av hydrogen i transportsektoren. Så langt har statsforetaket gitt tilsagn om støtte til ni offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for hydrogen.

Endringer fra i fjor

Årets konkurranse følger hovedlinjen fra i fjor, men Enova gjør nå noen mindre justeringer i støttetilbudet for å tilrettelegge enda bedre for utbygging av fyllestasjoner.

– Vi fjerner minstekravet til kapasitet, altså hvor mye hydrogen en stasjon må kunne levere, og lar det dermed være opp til utbyggerne å bestemme hvor store stasjoner de ønsker å bygge.

Enova har i oppfølgingen av tidligere vinnere sett at det kan være en tidkrevende prosess å få alle nødvendige godkjenninger på plass før spaden kan settes i jorda.

– Etter innspill fra bransjen utvider vi derfor fristen for å sette stasjonen i drift fra 20 til 24 måneder etter at støtten er innvilget. Til sammen håper vi at disse endringene fører til at vi får utløst kostnadseffektive fyllestasjoner som kan bidra til å bygge hydrogenmarkedet i Norge videre, sier Leistad i Enova.

Søknadene vil bli rangert etter hvor godt de oppfyller følgende kriterier: Støttebeløp, bruksgrunnlag/-estimat, og bidrag til kompetansebygging, læring og kunnskapsspredning om bruk av hydrogen i transportsektoren.

Fristen for å søke om støtte i årets konkurranse utløper 1. juni. Enova tar sikte på gi tilsagn innen juli.

Relatert: Sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge utlyste Enova nylig en ny konkurranse gjennom PILOT-E om støtte til innovative prosjekter innen blant annet helhetlige leveransekjeder for hydrogen.

Til toppen