Flere industriorganisasjoner gikk sammen og utga en sikringsveileder for transport av farlig gods i 2005.
Flere industriorganisasjoner gikk sammen og utga en sikringsveileder for transport av farlig gods i 2005.

Nye veiledere for transport av farlig gods

Terrorhendelsene i Europa de siste årene har igjen satt sikring høyt på agendaen. DSB har nå gjort "Industriveileder for sikring av transport av farlig gods på veg" tilgjengelig på norsk.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

DSB har i samarbeid med NET Emballasje- og Produkttesting og DNV GL revidert og utgitt en veiledning for kontroll av IBC (emballasje).

I kjølvannet av hendelsene 11. september 2001 satte myndigheter og internasjonale lovgivere i gang et arbeid med å utvikle og implementere tiltak for å forhindre terror.

Flere industriorganisasjoner gikk sammen og utga en sikringsveileder for transport av farlig gods i 2005. Denne har blitt revidert i flere omganger, og beskriver en rekke tiltak virksomheter kan utføre for å oppfylle kravene i ADR 1.10, samt sikre kjøretøy, last og eiendom mot innbrudd, tyveri og kapring. 

Hendelsene i Europa de siste årene har igjen satt sikring høyt på agendaen i mange land. Nedenfor finner du lenker til både den engelske utgaven av veilederen og til DSBs norske oversettelse. 

Engelsk utgave:
Industry Guidelines for the Security of the Transport of Dangerous Goods by Road

DSB har oversatt sikringsveilederen til norsk:
Industriveileder for sikring av transport av farlig gods på veg

Appen TRANSPark

IRU (the International Road Transport Union) har laget et app som gir opplysninger om parkeringsmuligheter og oversikt over fasilitetene parkeringsplassene har. Lenken til denne finner du her:
TRANSPark - app

 

ALKOLÅS/12. desember 2018

Alkolås skaper økt trygghet for kommunale kjøretøy

Norske kommuner og fylkeskommuner eier mange biler, nyttekjøretøy og busser. Stadig flere kjøretøy i Norge får nå innmontert alkolås som følge av at Stortinget våren 2018 vedtok endringer i vegtrafikkloven. De nye reglene som trer i kraft fra nyttår betyr at alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag fra 1. januar 2019 skal ha alkolås. Les hele saken

LOGISTIKK/10. desember 2018

Samarbeider for å redusere time-to-market for 3D-printede deler

PostNord AB, leverandøren av kommunikasjons- og logistikkløsninger i Norden, kunngjorde at selskapet har inngått partnerskap med GKN Powder Metallurgy, en ledende innovasjonsutviklingspartner innen produksjonsindustrien. Samarbeidet vil gjøre 3D-print av deler i produksjonsindustrien til et mer åpent og tilgjengelig marked. Les hele saken

Til toppen