Nytt og raskere system for veiing og skanning

Nytt og raskere system for veiing og skanning

Scaleit AS leverer nå et nytt system for veiing og skanning av pallegods for å øke gjennomstrømming av gods.

  • Lager
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

I en bransje der marginene er små er effektivitet en nøkkelfaktor. Dette systemet sparer transportøren for tid. En truck med gods kan ganske enkelt kjøre gjennom en skannersone, med en hastighet opptil 0,5 m/s, uten å stoppe for veiing. Vekt og volum blir registrert i det trucken kjører gjennom sonen og en monitor gir umiddelbart tilbakemelding på godkjent status. Av-lossing for veiing blir unødvendig og mindre håndtering av godset betyr økt kapasitet og gjennomstrømming av gods.

Komplett system

Løsningen er et komplett system bestående av laserskannere, truckvekt, monitor, strekkodeleser og kamera. Skannerene registrerer lengde, bredde, høyde og volum og knytter dette sammen med kolli-ID, vekt og bilde. Alle data lagres i en database eller kan integreres mot kundens IT system. Systemet er MID godkjent for kjøp og salg og kan ta alle typer emballasje.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen