Nytt og raskere system for veiing og skanning

Nytt og raskere system for veiing og skanning

Scaleit AS leverer nå et nytt system for veiing og skanning av pallegods for å øke gjennomstrømming av gods.

  • Lager
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

I en bransje der marginene er små er effektivitet en nøkkelfaktor. Dette systemet sparer transportøren for tid. En truck med gods kan ganske enkelt kjøre gjennom en skannersone, med en hastighet opptil 0,5 m/s, uten å stoppe for veiing. Vekt og volum blir registrert i det trucken kjører gjennom sonen og en monitor gir umiddelbart tilbakemelding på godkjent status. Av-lossing for veiing blir unødvendig og mindre håndtering av godset betyr økt kapasitet og gjennomstrømming av gods.

Komplett system

Løsningen er et komplett system bestående av laserskannere, truckvekt, monitor, strekkodeleser og kamera. Skannerene registrerer lengde, bredde, høyde og volum og knytter dette sammen med kolli-ID, vekt og bilde. Alle data lagres i en database eller kan integreres mot kundens IT system. Systemet er MID godkjent for kjøp og salg og kan ta alle typer emballasje.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen