Nettkunder over hele Norge får nå muligheten til å velge tidspunktet for levering av varer på døren, gjennom et nytt samarbeid mellom Easy2You og Schenker. (Fv) Per Anders Kartnes, prosjektdirektør Schenker AS, Espen Slyngstad, Adm.dir Easy2You og Vanja Delalic, Direktør Direktør e-handel/post i Easy2You.
Nettkunder over hele Norge får nå muligheten til å velge tidspunktet for levering av varer på døren, gjennom et nytt samarbeid mellom Easy2You og Schenker. (Fv) Per Anders Kartnes, prosjektdirektør Schenker AS, Espen Slyngstad, Adm.dir Easy2You og Vanja Delalic, Direktør Direktør e-handel/post i Easy2You. (Foto: Kristin Vist)

Nytt samarbeid gir enklere netthandel

Schenker og Easy2You inngår nytt samarbeid om levering av varer på døren over hele Norge. Det betyr blant annet at du kan ”bestille time”, og selv velge når du får levert varene du bestiller på nett.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Snart er det slutt på å vente hjemme på dagtid på varer kjøpt på nett. Med Schenker og Easy2You sin nye landsdekkende hjemleveringsløsning kan vi som kunder selv velge når varene skal leveres på døren.

– Vi nordmenn bestiller stadig mer på nett. Easy2You har derfor inngått et samarbeid med Schenker med en hjemleveringsløsning til privatpersoner og bedrifter, der kunder over hele landet får varene raskt og presist helt hjem til seg - på et tidspunkt de selv velger. Nytt er også at kunden kan utsette leveringen, dersom det trengs. Vi har markedets smaleste leveringsvindu på dør, og vi skal videreføre den stabilt høye kvaliteten vi har etablert det siste året, samtidig som prisene skal være konkurransedyktige, sier Espen Slyngstad, administrerende direktør i Easy2You.

Hjemleveringsløsningen etableres med bruk av Schenker og Easy2You sitt landsdekkende terminal- og distribusjonsnett. Til sammen har selskapene 48 terminalpunkter fordelt over hele landet og mer enn 500 biler som er tilpasset leveringsforholdene til private mottakere.

– Den eksplosive økningen i netthandelen tvinger fram bedre logistikkløsninger med rask og fleksibel levering. Vårt samarbeid sørger for levering på ettermiddag og kveld, seks dager i uken. Vi har et markedsledende leveringsvindu på dør, kun en time, og mottakeren får også varsel på SMS om at varen er på vei, sier Per Anders Kartnes, prosjektdirektør i Schenker AS.

Easy2You og Schenker ser at hjemleveringsløsningen vil gi gode synergier og utnytte begge selskapers produksjonskapasitet på en bedre måte – noe som vil komme kundene til gode. Hjemleveringsløsningen vil rulles ut i markedet tidlig i 2019.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen