Det nye verkstedet er moderne og vil dekke behovet for å kunne gjøre vedlikehold av stridsvogner og andre tunge kjøretøy.
Det nye verkstedet er moderne og vil dekke behovet for å kunne gjøre vedlikehold av stridsvogner og andre tunge kjøretøy. (Foto: Forsvarsbygg)

Nytt stridsvognverksted på Frigård

Forsvarsbygg har etablert nytt verksted for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) for vedlikehold av stridsvogner og andre tunge kjøretøy på Frigård lager ved Værnes.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Samarbeidet med NATO-allierte som USA og United State Marine Corps (USMC) er viktig for norske soldater, viktig for vårt Forsvar og viktig for Norge. Forsvarsbygg bygger forsvarsevne hver dag, noe som innebærer å sørge for at norske soldater og våre allierte kan gjøre sin jobb.

For å understøtte Marine Corps Prespositioning Program – Norway (MCPP-N) har Forsvarsbygg etablert et nytt stridsvognsverksted på Frigård lager ved Værnes i Trøndelag.

Om prosjektet:

  • Forsvarsbygg mottok gjennomføringsoppdraget fra Forsvarsdepartementet i desember 2015. Byggeprosjektet har omfattet tilpasning av eksisterende bygningsmasse og etablering av et nytt tilbygg.
  • Eksisterende bygg/containerpakkehus har blitt etablert med bredere porter, komplettert med tekniske installasjoner og tilpasning av mindre arealer til lagring og støtteverksteder. Bygget dekker også behovet for garderober for ansatte og gjestearbeidere, samt spise-, pause- og møterom. 
  • Et tilbygg med to verkstedløp for større kjøretøy er etablert med tilstrekkelig portbredde og takhøyde, 30 tonns traverskran, 75 tonns løftebukk, oljebar, spilloljetank, olje- og slamutskiller, trykkluft, steameranlegg, sentralstøvsuger og el. anlegg. 
  • Utenfor verkstedet har det vært nødvendig med noen forsterkninger av dekket i form av betongplater på grunn av inn- og utkjøring/snuing av tyngre beltekjøretøy. Det er også etablert en vaskeplass utenfor vaskehallen for grovvask av kjøretøyene.
  • Totalt har prosjektet hatt en kostnad på ca. 33 mill. kr inkl. innredning.

- Forhåndslagringsprogrammet er viktig for Norge. Å få på plass dette verkstedet er en milepæl for oss da det gjør det mulig å ivareta vedlikeholdet av det forhåndslagrede materiellet til marinekorpset, sier Svein-Arild K. Ivarrud, sjef ved MEB-seksjonen, Regional logistikkledelse Midt.

Prosjektet med etablering av stridsvognverkstedet ble på igangsatt for å understøtte vedlikeholdet av det forhåndslageret materiellet i Norge. Det er MEB-seksjonen under Regional logistikkledelse Midt/FLO Forsyning som har ansvaret for å forvalte materiellet, og som dermed er brukere av bygget.

Moderne verksted


Det nye verkstedet er moderne og vil dekke behovet for å kunne gjøre vedlikehold av stridsvogner og andre tunge kjøretøy. Verkstedet vil også benyttes for inspeksjoner og klargjøring for utlevering til og mottak etter US Marines sine øvelser og operasjoner.

- Nå har vi fått et egnet lokale med de hjelpemidler vi trenger for vedlikehold av tunge kjøretøy, spesielt vil jeg nevne løftebukken og krana som er dimensjonert for å kunne håndtere det tunge materiellet. Så snart vi får på plass alle verktøyene vi trenger så ser det nye verkstedet veldig bra ut! Sier den fornøyde MEB-sjefen Svein-Arild K. Ivarrud. 

- Vi håper vi har bygd et verksted som Forsvaret vil bli godt fornøyde med. Forsvarets medvirkning i prosjektet har vært stor, noe som har vært viktig for å bygge et verksted tilpasset det materiellet som skal vedlikeholdes, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Randi-Grethe Pedersen.

MCPP-N er en bilateral avtale Norge har med USA om forhåndslagring av militært materiell i Norge, ref st.prop.nr.77 (2005-06) med tilhørende Memorandum of Understanding (MOU).

SOFTWARE/13. juli 2018

Bruker teknologi for å effektivisere flyplassdriften

Etter at Widerøe Ground Handling inngikk avtalen om å overta store deler av bakkevirksomheten til SAS, trengte de et felles støttesystem for å håndtere driften på best mulig måte. Med bistand fra Lexit Group har de kommet frem til en optimal løsning. Les hele saken

ALKOLÅS/11. juli 2018

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer inkludert monteringsanvisning om bruk av alkolås på nye biler innen 2021. Målet er å bidra til å halvere antall dødsulykker i trafikken. Det er bladet Autocar som nylig setter fokus på EUs sikkerhetsliste som består av alkolås, automatisk nødbrems, trøtthetsvarsler, svart boks, automatisk nødblink, intelligent fartsholder, fil-assistent, bedre fotgjengerbeskyttelse, ryggekamera og sensorer, bedre passasjerbeskyttelse og forbedrede sikkerhetsbelter. Les hele saken

KOLLEKTIVTRANSPORT/10. juli 2018

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. Les hele saken

Til toppen