Nytt system for tracking av fôrleveranser
(Foto: BioMar)

Nytt system for tracking av fôrleveranser

Tracking av fôrleveranser gir økt innsikt.

  • system
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Anteo er et teknologiselskap med opphav fra Rørvik, men som også har kontorer i Trondheim og Bergen. De utvikler og drifter nettbaserte sanntidssystem for planlegging, beslutningsstøtte, rapportering og varsling. Anteo presenterer sine løsninger blant annet i et «live» kartverktøy, der informasjon fra integrasjoner med sensorrik og PLC/automasjon på sjøbaserte ressurser sammenstilles på en hensiktsmessig måte. Anteo samarbeider tett med ledende industrimiljøer i utviklingen av nye og innovative systemer basert på bruk av Big Data og AI (Artificial intelligence) og har nå inngått et spennende samarbeid med BioMar Norge.

– For BioMar var det viktig i valg av leverandør at vi utvikler en digital løsning som styrker vår kommunikasjon med kundene med tanke på for eksempel leveringstidspunkt. Med Anteos løsning vil BioMars kunder få tilgang til en kommunikasjonsplattform som gir nettopp dette, en tettere oppfølging av fôrleveransen, sier Hans Halle-Knutzen.

– For hver fôrlevering vil kundene holdes oppdatert på når BioMar ankommer. Dette systemet vil holde kundene oppdatert om ankomsttidspunkt og varsles direkte hvis vær eller annet uforutsett medfører endring i planen, sier Svein Vegard Volden i Anteo. 

Global aktør satser lokalt

– Vi opplever det som en stor anerkjennelse at en global aktør velger å inngå samarbeid rundt et så stort prosjekt med oss i Anteo. BioMar er en fremoverlent bedrift som ønsker å ligge i forkant av utvikling. Det passer godt med vår visjon om å tilby innovative digitale løsninger som møter morgendagens utfordringer. Vi ser fram til et utviklingsløp sammen med BioMar der vi sammen kan ta havbruksbransjen et steg videre, sier Svein Vegard Volden i Anteo.

Når kan BioMars kunder bruke løsningen?

– Samarbeidet er å anse som et større prosjekt inndelt i flere faser, men BioMars kunder vil allerede i løpet av sommeren dra nytte av løsninger dette samarbeidet innebærer, avslutter Hans Halle Knutzen. 

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

BOMPENGER/21. februar 2019

– Dette er bare bompenger på en ny måte

Stortinget bestemte seg tirsdag for å bestille «en utredning av ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning». – Vi er overrasket og skuffet. Dette løser ikke noe som helst, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF. Les hele saken

Til toppen