Økonomi før sikkerhet på vinterveier

Økonomi før sikkerhet på vinterveier

- Sikkerheten på veiene blir stadig dårligere. Vegvesenet svikter på vintervedlikehold. Vi krever preventiv strøing for å unngå glatte veier og ulykker, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Dårlig vedlikehold på vinterstid fører til økt ulykkesrisiko. Til tross for at væromslag blir annonsert på forhånd, innkaller ofte Vegvesenet strømannskapene først etter at det har blitt glatt. Dette er en fortvilet situasjon for alle bilister, spesielt yrkessjåførene som stadig kjører på speilglatte veier. En stor andel av dem som omkommer i trafikken forulykker på glatt vei, og da gjerne riksvei eller europavei, sier Furøy.

[img id="1"]

Billig vedlikehold – stor risiko

- Brøyting og salting av norske vinterveier ble satt ut på anbud høsten 2003. Dette er bakgrunnen for den stadig dårligere sikkerheten på norske vinterveier. Veivesenet prioriterer billig brøyting og salting fremfor trafikksikre veier. Statens havarikommisjon for transport har undersøkelser som viser at mangelfull brøyting og salting satt på anbud koster liv. YTF mener at Vegvesenet må se på måten de organisere anbud på, slik at de ivaretar sikkerheten på en optimal måte. Bedre vedlikehold av norske veier på vinterstid, bedrer fremkommeligheten og sikkerheten, forklarer Furøy.

Anbud på sparekniven

Vegvesenet henter inn entreprenører som skal brøyte, salte og strø veiene. Jobben settes altså ut på anbud.

- I stedet for å fokusere på sikkerheten, velger Vegvesenet den entreprenøren som kan gjøre jobben billigst mulig. Når entreprenørene må gjøre jobben så til den billigste prisen, oppfordres de ikke til å gjøre noe mer enn minimumskravene. Havarikommisjonen påpeker også at entreprenørene er så ivrige etter å få kontraktene at de påtar seg ansvaret for lengre veistrekninger enn de faktisk klarer å brøyte og strø. Slik anbudssystemet fungerer i dag, får ikke entreprenørene betalt pr. gang de er ute og strør. De får fastpris. Dermed sparer de mye penger på ikke å strø og brøyte, avslutter Furøy.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen