Oppgradering av Oslotunneler skaper forsinkelser for godstransport

Oppgradering av Oslotunneler skaper forsinkelser for godstransport

- Vi har stor forståelse for at tunneler må oppgraderes, men når næringslivets transportbehov ikke tas med i planleggingen får det unødvendige negative konsekvenser, sier NHOs regiondirektør Nina Solli.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

[factbox id="1"]

Statens Vegvesen skal fra 1. juni 2015 oppgradere 10 veitunneler i Oslo. På landsbasis omfatter oppgraderingene 200 tunneler. Hensikten er å tilfredsstille EUs tunneldirektiv. Arbeidet i Oslo vil ta fire år. Det er planlagt mange tiltak på kollektivsiden, men ingen for varetransport.

– Når man reduserer kapasiteten så kraftig, koster det næringslivet veldig dyrt. En halvtimes lengre ventetid for godstransporten koster 700 millioner kroner, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus.

– Det er viktig at det utformes omfattende informasjonskampanjer fra myndighetenes side. Næringslivets transporter må prioriteres. Alternative omkjøringstraseer må lages for godstransporten, sier Solli.

[img id="1"]

DB Schenker er en av logistikkbedriftene som nå får store utfordringer.

– Vi har vært nødt til å øke prisene fra 1. juni fordi transporten vil ta mye lengre tid. Det blir mer kø og kaos. Og det blir vanskelig for sjåførene våre å komme seg frem, sier Einar Spurkeland, kommunikasjonssjef i DB Schenker, til NRK Østlandssendingen.

Forslag til tiltak fra det offentlige

 • Etablere flere innfartsparkeringer. Dette er parkering ved en stasjon eller holdeplass hvor en reiser kollektiv videre. Følgende steder foreslås: Hvam ved E6 nordfra, Asker ved E18 vestfra og Oppegård/Ås ved E6 sydfra.
 • Tilby gratis parkering på disse midlertidige innfartsparkeringene mot kjøp av månedskort hos Ruter.
 • En omfattende informasjonskampanjer fra myndighetenes side må til om innfartsparkering. Et mønster kan være skyttelbusstrafikken til Lillehammer-OL som førte til en kollektiv andel til lekene på 80 prosent.
 • Næringslivets transporter må prioriteres. Alternative omkjøringstraseer må lages for godstransporten.
 • Offentlige tilbydere av kollektivtransport og Statens Vegvesen må snakke sammen. Nå blir det tunnelstengning parallelt med Ruters sommerruter og NSBs buss for tog – som tidligere år.
 • Informere godt om denne type tiltak. Ta med næringslivet med på råd i denne typen spørsmål, i hvert fall når det kommer til gjennomføringen.

Vedtatte tiltak

 • Midlertidig suspensjon av el-bilers frie rett til å kjøre i kollektivfelt på berørte strekninger for å sikre tilstrekkelig plass til økt satsing på busstrafikk.

Tiltak fra logistikknæringen

 • Informere fraktkunder fortløpende og gjerne ved informasjon som Statens vegvesen lager.
 • Mest mulig unngå trafikk på ring 3 ved å bruke alternative ruter der det er mulig.
 • Avtale hente- og bringetjenester utenom rushtid.
 • Anmode kunder som kan motta varer på kveldstid om å legge til rette for dette.

*Regnestykke for bransjens kostnader

Forutsetningene i kalkylen om 700 millioner i ekstra utgifter:
En antatt økning på 30 minutters ventetid som følge av halvering av kapasiteten på ring 3 i halvannet år. Under følger tall som da regnes inn:

 • 100.000 passeringer på ring 3 som rammes av en eller flere av de tre tunnelarbeidene.
 • 7,5 prosent tungtransportandel
 • Kr 500,- pr time i bilkostnad
 • 250 trafikkdager pr år
 • Stenging til sammen 18 måneder

 

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

LOGISTIKK/17. august 2018

Bygger nytt logistikksenter i Hirtshals

Color Line bygger et logistikksenter på totalt 18 000 m2 i Hirtshals. I tråd med Color Lines miljøprofil bygges senteret etter danske standarder og krav der bærekraftige løsninger er prioritert. Det første spadetaket tas fredag, og de første 9 400 m2 av bygget vil stå klare i september 2019. Les hele saken

Til toppen